Publicaties Robert Malewicz

Wet met grote risico’s

Kroniek deel I deel II 2012

Het Europees Arrestatiebevel.

De vernietiging van cassatie in de Overleveringswet.

De nieuwe Overleveringswet.

Boom Basics Strafrecht Boom Juridische uitgevers, Den Haag 2002 (2e druk 2003, 3e druk 2005)

Appelschriftuur in strafzaken.