Gratis advies advocaat bij OM-strafbeschikking | Cleerdin & Hamer Advocaten

Gratis advies advocaat bij OM-strafbeschikking

9 april 2021

Een ieder die een uitnodiging krijgt voor een zitting bij het Openbaar Ministerie, kan zich gratis tot een advocaat wenden voor advies. Het gaat om een zogeheten OM-zitting, waarin het Openbaar Ministerie aan u een strafbeschikking aanbiedt. Het betreft bijvoorbeeld een taakstraf, een geldboete en/of een ontzegging van de rijbevoegdheid (het inleveren van het rijbewijs) voor een bepaald aantal maanden. Aanleiding is de verdenking van een strafbaar feit. Met het accepteren van de strafbeschikking erkent u schuld aan dit strafbare feit en kiest u ervoor de zaak niet aan een rechter voor te leggen. Een strafbeschikking komt op uw ‘strafbladʼ te staan. Wel of niet akkoord gaan met een aangeboden strafbeschikking is dan ook een belangrijke keuze. Een advocaat kan u hierbij helpen. Als u niet akkoord gaat met de strafbeschikking, zal uw zaak naar de rechter worden gestuurd. U wordt dan opgeroepen voor een zitting, waarbij de rechter bepaalt of u wel of niet schuldig bent en zo ja, welke straf u krijgt. Het kan zomaar zo zijn dat de rechter u uiteindelijk een lagere straf oplegt dan het Openbaar Ministerie u in de stafbeschikking heeft aangeboden.

Kortom, laat u goed adviseren. Onze advocaten helpen u graag verder. Neem contact op voor een gratis adviesgesprek.

Uiteraard kunnen wij ook met u mee naar een OM-zitting en/of uiteindelijk naar de rechter.

Recente berichten