Openbaar Ministerie niet-ontvankelijk: forse ontnemingsvordering van tafel | Cleerdin & Hamer Advocaten

Barrières voor de opgeëiste persoon binnen de strafrechtelijke Europese rechtsruimte

6 december 2018

Voor het liber amicorum van Gerard Hamer schreven strafrechtadvocaten Ben Polman, Robert Malewicz en Robbert Jonk een bijdrage over Europees strafrecht. Vanaf 1999 is op papier een Europese rechtsruimte gecreëerd. Een rechtsruimte gebaseerd op wederzijdse erkenning van rechterlijke beslissingen en vonnissen en de noodzakelijke onderlinge aanpassing van de wetgevingen die samenwerking tussen de autoriteiten en de justitiële bescherming van de rechten van het individu ten goede zou komen. Dat laatste blijkt in de praktijk niet altijd het geval te zijn. In deze bijdrage bespreken de auteurs op informele wijze de problemen voor het individu die in aanraking komt met grensoverschrijdend strafrecht. Lees de bijdrage

Recente berichten