Als Depay niet meer past | Cleerdin & Hamer Advocaten

Als Depay niet meer past

7 juli 2021

Over naamswijziging

Misschien was het u al jaren geleden opgevallen, maar misschien ook pas tijdens dit EK: op het voetbalshirt van Memphis Depay staat alleen zijn voornaam, en niet zijn achternaam. Memphis is niet de enige Oranjespeler die hiervoor kiest. Zo is ook van Virgil van Dijk bekend dat hij alleen met zijn voornaam op zijn shirt speelt, zowel in Oranje als bij zijn club Liverpool. Beide voetballers hebben aangegeven dat zij deze keuze hebben gemaakt vanwege de slechte band met hun vader. Toch hebben Memphis Depay en Virgil van Dijk besloten hun achternaam te behouden. Zij hadden er ook voor kunnen kiezen om hun achternaam te wijzigen.

Achternaam wijzigen

In Nederland kunnen mensen hun achternaam onder bepaalde voorwaarden wijzigen, zoals bij bespottelijke of veelvoorkomende familienamen, een buitenlandse naam die de inburgering belemmert of als iemand er psychische of lichamelijke klachten van ondervindt.

Verzoek tot naamswijziging

Een verzoek tot naamswijziging kan door middel van een aanvraagformulier worden ingediend bij Justis. Hiervoor heeft u geen advocaat nodig. Nadat de aanvraag is ontvangen en de kosten voor de aanvraag zijn betaald, beoordeelt Justis het verzoek. Justis neemt ook contact op met andere belanghebbenden, zoals bijvoorbeeld een (andere) ouder.

Een minderjarige kan niet zelf een aanvraag tot wijziging van de achternaam indienen. Alleen de wettelijke vertegenwoordiger(s) – doorgaans de ouder(s) met gezag – zijn daartoe bevoegd. Als beide ouders ouderlijk gezag hebben, moeten zij allebei het verzoek tot naamswijziging ondertekenen. Wil één van de ouders niet dat de achternaam gewijzigd wordt, dan kan de andere ouder aan de rechtbank vervangende toestemming voor de indiening van het verzoek vragen. Voor deze procedure heeft u wél een advocaat nodig. Nadat vervangende toestemming van de rechtbank is verkregen, wordt het verzoek tot naamswijziging door Justis inhoudelijk beoordeeld. Daarbij geldt dat ook de ouder die geen gezag heeft, zijn mening over het verzoek mag geven. Een uitzondering hierop vormt het verzoek tot naamswijziging voor een kind van 12 jaar of ouder. Dan is de wil van het kind doorslaggevend.

Voornaam wijzigen

Indien u niet tevreden bent over uw voornaam, dan kunt u via een advocaat een verzoek indienen bij de rechter tot wijziging. Ook kan verzocht worden om voornamen toe te voegen of te schrappen. Een verzoek tot wijziging van de voornaam een minderjarige moet door de wettelijke vertegenwoordiger(s) te worden ingediend. Meestal is dit de ouder met gezag, maar dit kan ook een voogd zijn.

Verzoek tot voornaamswijziging

De rechter zal een verzoek tot voornaamswijziging toewijzen als er sprake is van een voldoende zwaarwegend belang. Redenen kunnen zijn:

  • adoptie;
  • betekenis van een Nederlandse voornaam in het buitenland of van een buitenlandse voornaam in Nederland;
  • geslachtswijziging;
  • gepest worden met voornaam;
  • religie;
  • psychisch lijden onder een voornaam.

U kunt in principe elke voornaam kiezen, zolang deze niet ongepast is of hetzelfde is als een bestaande achternaam, behalve als dit ook een normale voornaam is.

Behandeling naamswijziging

De rechtbank handelt de procedure tot wijziging van de voornaam meestal schriftelijk af. Soms volgt er echter een mondelinge behandeling, bijvoorbeeld als de rechter meer informatie nodig heeft om te beslissen, een belanghebbende het niet eens is met het verzoek of als de rechtbank een andere reden ziet om partijen te willen horen. De rechter hoort minderjarigen boven de 12 jaar altijd in een kindgesprek.

Aanpassen Basisregistratie Personen (BRP)

Als de rechter het verzoek toewijst, ontvangt de gemeente waar u geboren bent de uitspraak. De gemeente past dan de gegevens aan in de Basisregistratie Personen (BRP).

Afwijzing voornaamswijziging

Als de rechter het verzoek tot voornaamswijziging afwijst, dan kunt u binnen 3 maanden na de uitspraak hoger beroep instellen. Wijst het gerechtshof uw verzoek ook af, dan resteert de weg van cassatie bij de Hoge Raad. In beide gevallen heeft u een advocaat nodig.

Een goed begin is het halve werk

De procedure bij Justis tot het wijzigen van een achternaam wordt niet zelden onderschat. Het is een emotioneel belastend proces waar hoge kosten aan zijn verbonden. Het loont bovendien om de aanvraag volledig en goed gemotiveerd in te dienen. Hoewel niet verplicht, is het om deze redenen raadzaam om u in de procedure te laten adviseren of begeleiden door een advocaat. Ook in deze brochure van Justis vindt u meer informatie: Naamswijziging | Justis

Wijziging van de voornaam kan slechts door indiening van een verzoek daartoe bij de rechtbank. Hiervoor is de bijstand van een advocaat vereist. Een rechter zal een dergelijk verzoek slechts toewijzen als sprake is van een zwaarwegend belang. Het is dus belangrijk dat een verzoek tot wijziging goed wordt onderbouwd door een advocaat met verstand van het naamrecht.

Bent u van plan om uw achternaam of voornaam of die van uw kind(eren) te wijzigen? Neemt u dan gerust contact met ons op. Wij helpen u graag verder.

Recente berichten