Home » Wettelijke indexering alimentatie

Wettelijke indexering alimentatie

Ontvangt of betaalt u kinderalimentatie? Houd er dan rekening mee dat de bijdrage die u ontvangt of betaalt ieder jaar per 1 januari wordt verhoogd met de wettelijke indexering. Dit percentage telt u op bij de alimentatiebijdrage. Voor 2019 is de indexering door het Ministerie van Veiligheid en Justitie vastgesteld op 2%.

Wanneer indexering?

Alimentatie wordt jaarlijks per 1 januari verhoogd met het in november door het Ministerie van Veiligheid en Justitie bekend gemaakte percentage.

Waarom indexering?

Indexering van alimentatie vindt plaats omdat in principe ook de lonen en kosten – zoals zorgverzekering, huren, etc. – jaarlijks stijgen. Door ook de alimentatie te verhogen blijft deze bijdrage aansluiten bij deze verhogingen. Om die reden is de hoogte van de indexering ook ieder jaar anders. Omdat het vastgestelde percentage afhankelijk is van het loonindexcijfer. Deze wordt vastgesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Wettelijke indexering alimentatie | Cleerdin & Hamer advocaten

Voor wie indexering?

Iedereen die alimentatie ontvangt heeft recht op deze indexering. Andersom geldt dus ook dat iedereen die alimentatie betaalt deze indexering moet toepassen. Dit is alleen anders als dit door de rechter of in overleg uitdrukkelijk is uitgesloten. Een rechter zal een dergelijke beslissing in beginsel alleen nemen als aantoonbaar is dat het salaris van de alimentatiebetaler nooit stijgt.

Toepassing van de indexering hoeft dus niet door de rechter te zijn opgelegd of in overleg te zijn overeengekomen wil je hier aanspraak op kunnen maken, dan wel verplicht te zijn de indexering toe te passen.

Hoe indexering berekenen?

De alimentatiebetaler moet zelf de verhoging berekenen en uitvoeren. Dit kan meestal eenvoudig zelf berekend worden of anders via online rekentools, zoals die van het LBIO

Wat als indexering niet wordt betaald

In de praktijk wordt de alimentatie regelmatig niet verhoogd met de indexering. Vaak weet men niet dat deze verplichting bestaat. Als u aanspraak wilt maken op betaling van de indexering maar u komt hier in overleg met de alimentatiebetaler niet uit, dan kunt u deze verhoging via het LBIO laten incasseren. Hiervoor heeft u de originele beschikking van de rechtbank (grosse) nodig. Deze kunt u opvragen bij uw advocaat, voor zover deze nog niet in uw bezit is. Een grosse wordt eenmalig verstrekt door de rechtbank. Wees hier dus zuinig op.

Achterstallige alimentatie kan tot 5 jaar terug worden geïncasseerd. Let er dus goed op dat u tijdig aangeeft hier aanspraak op te willen maken.

Is de alimentatieverplichting niet vastgelegd in een beschikking maar bent u dit in overleg overeengekomen? Dan kunt u niet betaalde alimentatie en/of indexering niet incasseren. U zult dan eerst via een advocaat de alimentatieafspraak die u heeft gemaakt moeten laten vastleggen door de rechtbank.

DEEL OP:
Recente berichten
Scheiden ondernemer | Cleerdin & Hamer advocatenPatrick van der Meij | Cleerdin & Hamer advocaten