Home » Wettelijk indexeringspercentage alimentatie 2021 vastgesteld op 3%

Wettelijk indexeringspercentage alimentatie 2021 vastgesteld op 3%

Door: Glenda Raap

Een alimentatiebijdrage moet jaarlijks per 1 januari worden verhoogd met de wettelijke indexering. Voor 2021 is het indexeringspercentage door het Ministerie van Veiligheid en Justitie vastgesteld op 3%.

Waarom indexering?

Niet alleen de alimentatie wordt jaarlijks geïndexeerd, ook de lonen en kosten stijgen jaarlijks. Door ook de alimentatie te verhogen blijft deze aansluiten bij deze verhogingen. De hoogte van de indexering is daarom ook ieder jaar anders, omdat deze afhankelijk is van het loonindexcijfer zoals wordt vastgesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Voor wie indexering?

Iedereen die alimentatie ontvangt heeft recht op deze indexering en andersom geldt dus ook dat iedereen die alimentatie betaalt deze indexering moet toepassen. Dit geldt alleen niet als dit door de rechter of in overleg uitdrukkelijk is uitgesloten. Een rechter zal dit in beginsel alleen doen als aantoonbaar is dat het salaris van de alimentatiebetaler nooit stijgt.

Toepassing van de indexering volgt dus automatisch voort uit de wet en hoeft dus niet door de rechter te zijn opgelegd of in overleg te zijn overeengekomen om hier aanspraak op te kunnen maken, dan wel verplicht te zijn de indexering toe te passen.

Indexering alimentatie | Cleerdin & Hamer advocaten

Hoe indexering berekenen?

De alimentatiebetaler moet zelf de verhoging berekenen en uitvoeren. Dit kan meestal eenvoudig zelf berekend worden of via online rekentools, zoals die van het LBIO

Wat als indexering niet wordt betaald?

In de praktijk wordt de alimentatie vaak niet verhoogd met de indexering, bijvoorbeeld omdat men . niet dat deze verplichting bestaat. Als u aanspraak wilt maken op betaling van de indexering maar u komt hier in overleg met de alimentatiebetaler niet uit, dan kunt u deze verhoging via het LBIO laten incasseren. Hiervoor heeft u de originele beschikking van de rechtbank (grosse) nodig. Deze kunt u opvragen bij uw advocaat, voor zover deze nog niet in uw bezit is. Een grosse wordt eenmalig verstrekt door de rechtbank, wees hier dus zuinig op.

Achterstallige alimentatie kan tot 5 jaar terug worden geïncasseerd. Let er dus goed op dat u tijdig aangeeft hier aanspraak op te willen maken.

Is de alimentatieverplichting niet vastgelegd in een beschikking, maar bent u dit in overleg overeengekomen, dan kunt u niet betaalde alimentatie en/of indexering niet incasseren. U zult dan eerst via een advocaat de alimentatieafspraak die u heeft gemaakt moeten laten vastleggen door de rechtbank. Als u hier meer over wilt weten, kunt u uiteraard contact opnemen met een van onze familierechtadvocaten.

DEEL OP:
Recente berichten
Dodelijk politiegeweld | Cleerdin & Hamer AdvocatenMeerwerk in rekening | Cleerdin & Hamer Advocaten