Openbaar Ministerie niet-ontvankelijk: forse ontnemingsvordering van tafel | Cleerdin & Hamer Advocaten

Wetsvoorstel voor lesbisch ouderschap

11 december 2013

Wetsvoorstel voor lesbisch ouderschap

De Eerste Kamer heeft op 19 november jl. met een ruime meerderheid ingestemd met het wetsvoorstel van de staatssecretaris Teeven (Veiligheid & Justitie) over het lesbisch ouderschap. Het wetsvoorstel regelt dat de vrouwelijke partner van de moeder – de duomoeder – de juridisch ouder van een kind kan worden, zonder dat daarvoor een juridische procedure nodig is.

Op dit moment heeft de duomoeder alleen de mogelijkheid om het kind van haar partner te adopteren. Dit dient door tussenkomst van de rechter gerealiseerd te worden. Hiervoor moet een advocaat worden ingeschakeld. Dit is volgens het ministerie duur en tijdrovend.

Het wetsvoorstel van de staatssecretaris heeft ondermeer tot doel dat de positie van kinderen in lesbische relaties zoveel mogelijk gelijk is aan die van kinderen in heteroseksuele relaties. Het is belangrijk dat ook de familierechtelijke betrekkingen tussen kinderen en hun lesbische ouders zoveel mogelijk wordt erkend. Naar schatting worden er namelijk per jaar tussen de 300 en 400 kinderen geboren bij lesbische ouders. Het is van belang dat deze kinderen kunnen opgroeien op dezelfde wijze en onder dezelfde voorwaarden als kinderen van ouders van verschillend geslacht.

Het wetsvoorstel regelt dat het vanaf 1 april 2014 mogelijk is dat de duomoeder door het huwelijk automatisch juridisch ouder van het kind van haar vrouwelijke partner wordt. Zo wordt voorkomen dat zij hiervoor naar de rechter moet gaan. Juridisch ouderschap van rechtswege is alleen mogelijk als gebruik is gemaakt van een anonieme donor. In alle andere gevallen heeft de duomoeder de mogelijkheid om het kind te erkennen. Mocht de biologische vader bekend zijn, dan kunnen zij in onderling overleg bepalen wie de tweede juridische ouder wordt. Het is namelijk niet mogelijk dat een kind meer dan twee juridische ouders heeft.

Het wetsvoorstel regelt alleen het ouderschap van de vrouwelijke partner van de moeder. Het wetsvoorstel ziet dus niet op de situatie waarin twee mannen een kind krijgen.

Recente berichten