Inbewaringstelling (IBS) en de voortzetting

Als er sprake is van een spoedgeval waarbij iemand acuut moet worden opgenomen zal de burgemeester de IBS gelasten. Hij dit doen als iemand een gevaar veroorzaakt en er een vermoeden is van een psychische stoornis die dit gevaar veroorzaakt. Ook moet het gevaar zo dreigend zijn dat niet gewacht kan worden op het vragen van een andere machtiging.

IBS

Als een IBS wordt afgegeven wordt deze ook gezonden aan een advocaat. De advocaat moet in dat geval binnen 24 uur zijn of haar cliënt bezoeken. De cliënt zal ook binnen 24 uur nadat de IBS is afgegeven worden opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis.

De stukken moet worden opgestuurd naar de officier van justitie die in dat geval binnen een dag, een verzoek moet doen tot voortzetting van de IBS. De rechtbank moet binnen 3 dagen nadat het verzoek is gedaan door de officier van justitie een beslissing nemen.

Zitting inbewaringstelling

Voor het nemen van deze beslissing zal er een zitting worden gepland waarbij de cliënt, zijn of haar advocaat en ook de psychiater aanwezig zijn. De zitting is in die gevallen altijd op de locatie waar de cliënt verblijft. Meestal neemt de rechter direct een beslissing nadat de zitting is afgesloten. Daarbij toetst de rechter of er sprake is van een vermoeden van een psychische stoornis, het gevaar en ook of de cliënt niet vrijwillig zou willen blijven of er andere mogelijkheden zijn om het gevaar af te wenden. Als dit niet geval is kan het verzoek worden toegewezen voor maximaal 3 weken.

Gedwongen opname

Het kan zijn dat de psychiater het nodig vindt dat de gedwongen opname wordt verlengd. In dat geval loopt de IBS door als er een verzoek wordt gedaan tot verlenging van de rechterlijke machtiging voordat de IBS afloopt. In dat geval wordt er door de officier van justitie gevraagd om een voorlopige machtiging.

Heeft u nog vragen?
CH Logo
Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken?

Bopz advocaten

Simeon Burmeister
CH Logo

Simeon Burmeister

Strafrecht, Financieel-economisch strafrecht, TBS & Psychiatrisch patiëntenrecht
Rob Wortelboer
CH Logo

Rob Wortelboer

Strafrecht, Jeugd(straf)recht, Cassatie(straf) & BOPZ
Elwin Boskma
CH Logo

Elwin Boskma

Strafrecht, TBS, Verkeersstrafrecht, Jeugdrecht & Psychiatrisch patiëntenrecht
Mirjam van der Weide
CH Logo

Mirjam van der Weide

Personen- & familierecht, Mediation, Jeugdrecht & Psychiatrisch patiëntenrecht
Manon van Meurs
CH Logo

Manon van Meurs

Personen- en familierecht, Mediation, Psychiatrisch patiëntenrecht & Erfrecht
Leonie Dorrestein
CH Logo

Leonie Dorrestein

Arbeidsrecht, Psychiatrisch patiëntenrecht & Contractenrecht
Paul van Putten
CH Logo

Paul van Putten

Strafrecht, Personen en familierecht, Jeugdrecht, Psychiatrisch patiëntenrecht & Sociaal zekerheidsrecht
Mirjam Nieuwendijk
CH Logo

Mirjam Nieuwendijk

Personen- en familierecht & Psychiatrisch patiëntenrecht
Cookie settings
Wij gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website voor de bezoeker beter werkt. Daarnaast gebruiken wij o.a. cookies voor onze webstatistieken.
Cookie Policy
Cookie Settings
Accepteer Cookies
Wij gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website voor de bezoeker beter werkt. Daarnaast gebruiken wij o.a. cookies voor onze webstatistieken
Cookie Policy
Cookie Settings
Accepteer Cookies