Op deze website kunt u ook uitgebreide informatie vinden over de wet Bopz. Voor vragen kunt u uiteraard contact met ons opnemen. En via onderstaande links kunt u doorklikken. Mocht u uitgebreidere informatie wensen over de volgende onderwerpen:

Dwangbehandeling, klachtprocedure en schadevergoeding

Als u gedwongen bent opgenomen bent u niet verplicht om mee te werken aan uw behandeling. U hoeft dus geen medicijnen te slikken of andere behandelingen te accepteren…

Inbewaringstelling (IBS) en de voortzetting

Als er sprake is van een spoedgeval waarbij iemand acuut moet worden opgenomen zal de burgemeester de IBS gelasten. Hij dit doen als iemand een gevaar veroorzaakt en er een vermoeden is van een psychische stoornis die dit gevaar veroorzaakt…

Voorlopige machtiging en machtiging voortgezet verblijf

Een verzoek tot het afgeven van een voorlopige machtiging wordt gedaan door de officier van justitie. Op verzoek van het psychiatrische ziekenhuis. De voorlopige machtiging is voor de duur van maximaal 6 maanden…

Voorwaardelijke machtiging

Met een voorwaardelijke machtiging wordt iemand niet opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis. Tenminste zolang hij zich houdt aan de gestelde voorwaarden, bijvoorbeeld het innemen van medicijnen.

Hoger beroep

Voor beslissingen die worden genomen door de rechtbank, op basis van de wet BOPZ, kan er in de regel geen hoger beroep worden ingesteld. De enige mogelijkheid die u dan toch nog heeft is het instellen van cassatie. U kunt niet bij ons terecht voor een cassatiezaak.