Home » Vrouwen in het arbeidsrecht

Vrouwen in het arbeidsrecht

Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen

Door: Shasta Rötscheid

De Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen regelt de rechten van mannen en vrouwen op de werkvloer. Deze wet is helder.  Mannen en vrouwen dienen gelijk te worden behandeld. Toch is de praktijk anders. Volgens het College voor de Rechten van de Mens heeft mogelijk 40% van de vrouwen wel eens te maken gehad met discriminatie wegens zwangerschap of moederschap.

Ontslagen wegens zwangerschap

Ook bij ons melden zich met enige regelmaat vrouwen waarvan een contract niet wordt verlengd in verband met zwangerschap, of waarbij ze zelfs ontslagen werden louter en alleen omdat ze zwanger waren. Vrouwen die na hun verlof worden geconfronteerd met het feit dat hun functie heel plotseling ‘vervallen’ is, zijn ook geen uitzondering.

Benadeling wegens zwangerschap valt onder discriminatieverbod

Aangezien vrouwen nog steeds als enige zwanger kunnen worden, valt ook een benadeling wegens zwangerschap onder het discriminatieverbod.

Internationale vrouwendag vrouwen in het arbeidsrecht | Cleerdin & Hamer advocaten

Uiteraard is zo’n verlofperiode vervelend voor een werkgever, want hij krijgt het salaris weliswaar gecompenseerd door het UWV, maar vaak is de vervanging toch wel een probleem. Ook het rekening houden (als de vrouw dat wenst) met een geschikte kolfruimte en eventuele medische klachten die een zwangerschap nog met zich mee kan brengen, is natuurlijk best lastig, maar toch kan zo’n ontslag wegens zwangerschap anno 2020 écht niet meer.

Overeenkomst verlengd tot verlof

Zo ondervond ook de werkgever (nota bene een Kinderopvang) die de overeenkomst maar verlengde tot precies voor het verlof en deze tijdelijke overeenkomst vervolgens (zonder hiervoor een reden te kunnen geven) niet meer verlengde. De rechter vernietigde de opzegging en de werknemer had weer recht op salaris.

Zwangerschap melden tijdens sollicitatie

Het COA ging ook de mist in met een sollicitant. De sollicitant meldde al in haar tweede gesprek dat zij zwanger was, waarop het COA aangaf dat zij het dan niet zo handig vond om de vrouw aan te nemen. De vrouw stapte naar het College voor de Rechten van de Mens en naar de rechter en zij kreeg een jaarsalaris van ruim €37.000,- toegewezen.

Zwangerschapsdiscriminatie

In deze zaken was het redelijk duidelijk dat er sprake was van discriminatie, maar veelal is het niet zo duidelijk en blijft degene die gediscrimineerd is met lege handen achter. Om die reden is aandacht vragen voor – in dit geval – gelijke rechten voor vrouwen zeker noodzakelijk. Heb je vragen? Neem dan contact met ons op.

DEEL OP:
Recente berichten
Weigering overlevering Poolse cliënt | Cleerdin & Hamer advocatenVrouwen in het strafrecht | Cleerdin & Hamer advocaten