Home » Vrijgesproken militair toch ontslagen?

Vrijgesproken militair toch ontslagen?

Door: Michael Ruperti

Een zeer ervaren en veelvuldig onderscheiden militair van de Brigade Speciale Beveiligingsopdrachten (BSB) van de Koninklijke Marechaussee werd verdacht van het aanwezig hebben van harddrugs. Van meet af aan ontkende hij dat hij de drugs opzettelijk aanwezig had. De strafrechter sprak hem vrij. Echter, Defensie handhaafde het al eerder ingezette strafontslag. Dat gebeurt vaker in zaken waar het strenge drugsbeleid van Defensie aan de orde is.

Strafontslag aanvechten

De militair vocht het strafontslag aan en werd door de militaire ambtenarenrechter in Den Haag in het gelijk gesteld. Toch ging Defensie in hoger beroep. Nu heeft de Centrale Raad van Beroep Defensie wederom in het ongelijk gesteld. Het handhaven van het ontslag is immers in strijd met de onschuldpresumptie en de vereisten van een eerlijk proces volgens het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens.

Volledig eerherstel

Nu mag, nee zelfs moet, de militair na drie jaren aanvechten van het ontslag terug naar de BSB KMar. Uiteraard zal daarbij volledig eerherstel moeten plaatsvinden. Deze uitspraak is baanbrekend en heeft gevolgen voor soortgelijke zaken die al lopen of met terugwerkende kracht kunnen worden aangevochten.

Vrijgesproken militair toch ontslagen? | Cleerdin & Hamer militaire sectie

Militaire sectie

(Ex-)militairen en veteranen die ook een strafontslag aanvechten of eerder al zijn ontslagen kunnen zich wenden tot onze militaire sectie voor een gratis intakegesprek.

Artikel De Telegraaf – 14 maart 2020

Lees hier de uitspraak – 12 maart 2020

DEEL OP:
Recente berichten
Cleerdin & Hamer in De Barometer bij RTL Z | Cleerdin & Hamer advocatenDe tijdelijke maatregel Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) | Cleerdin & Hamer Advocaten