Vreemdelingenbewaring is bedoeld om illegaal verblijvende vreemdelingen terug te sturen naar hun land van herkomst. Hoewel het geen straf is, wordt de betrokkene wel in een gesloten instelling gezet voor dit doel – een gevangenis. Het is dus ook een zeer zware maatregel, die de overheid alleen als laatste redmiddel mag inzetten. De hoofdregel is dat illegaal verblijvende vreemdelingen uit eigen gelegenheid moeten vertrekken en daar ook de kans voor moeten krijgen.

Vreemdelingenbewaring aanvechten

Omdat het een zware maatregel is, is het dus ook altijd van groot belang om het zo spoedig mogelijk aan te vechten bij de rechter. Als blijkt dat de maatregel niet op zorgvuldige en wettige wijze is opgelegd, dan dient deze te worden opgeheven. Als de rechter de maatregel goedkeurt, dan betekent dit verder nog niet dat de maatregel ook wettig blijft. Na verloop van tijd kan hij alsnog onrechtmatig worden – daarom bestaat de mogelijkheid voor een vreemdeling die in bewaring verblijft, om meerdere malen beroep in te stellen en de rechter te vragen om de situatie steeds opnieuw te beoordelen.

Vreemdelingenrecht advocaten
Cookie settings
Wij gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website voor de bezoeker beter werkt. Daarnaast gebruiken wij o.a. cookies voor onze webstatistieken.
Cookie Policy
Cookie Settings
Accepteer Cookies
Wij gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website voor de bezoeker beter werkt. Daarnaast gebruiken wij o.a. cookies voor onze webstatistieken
Cookie Policy
Cookie Settings
Accepteer Cookies