Home » Vreemdelingenrecht » Inreisverbod (ongewenstverklaring)

Inreisverbod (ongewenstverklaring)

Illegaal verblijf

De IND kan een inreisverbod opleggen aan een vreemdeling die illegaal in Nederland verblijft. Ook kan een inreisverbod worden opgelegd als een aanvraag voor een verblijfsvergunning wordt afgewezen of als een verblijfsvergunning wordt ingetrokken. Het is een sanctie op illegaal verblijf; bijvoorbeeld als een vreemdeling meer dan één keer een verblijfsvergunningsaanvraag heeft ingediend waarvan hij niet aan de voorwaarden voldeed, of als zijn asielaanvraag als “kennelijk ongegrond” wordt afgewezen. Dat betekent dat het aan het begin (volgens de IND) al overduidelijk is dat de asielaanvraag geen kans van slagen had.

Geldigheid inreisverbod

Een doorsnee inreisverbod is geldig voor twee jaar. Dat betekent dat de betrokkene twee jaar lang niet meer naar de EU mag reizen nadat hij is teruggekeerd naar zijn land van herkomst. Als het inreisverbod is opgelegd vanwege een gevaar voor de openbare orde dan kan het ook voor vijf, tien of zelfs twintig jaar worden opgelegd. Een inreisverbod voor onbepaalde tijd bestaat echter niet.

Ongewenstverklaring

Verblijf in Nederland met een inreisverbod is strafbaar. Hetzelfde geldt voor verblijf met een ongewenstverklaring: dat is een inreisverbod “oude stijl”. Een ongewenstverklaring is een maatregel die enkel van toepassing is op het Nederlands grondgebied. Het is de betreffende persoon alleen niet toegestaan om in Nederland te verblijven. Voor de rest van de EU geldt geen beperking.

Europese Terugkeerrichtlijn

Ongewenstverklaringen werden opgelegd voordat de Europese Terugkeerrichtlijn van toepassing werd in Nederland. Ook nu kan een ongewenstverklaring nog worden uitgevaardigd, maar alleen als de Terugkeerrichtlijn niet van toepassing is.

Dit is bijvoorbeeld zo als de betreffende vreemdeling zelf een EU-burger is. Of als hij niet in Nederland verblijft op het moment dat de IND de ongewenstverklaring wil opleggen.

Internationale mensenrechten

Als de IND een inreisverbod of ongewenstverklaring oplegt dan kan hiertegen altijd bezwaar of beroep worden ingesteld. Ook bij een maatregel zoals deze moeten de internationale mensenrechten vol bij de beoordeling worden betrokken.

Indien u een inreisverbod wordt opgelegd of dreigt opgelegd te worden, is het van groot belang dat u zo snel mogelijk contact met ons opneemt.

Contact

Heeft u advies nodig? Heeft u vragen? Neemt u dan vooral contact met ons op.

Vreemdelingenrecht advocaten