Home » Vreemdelingenrecht » Humanitaire gronden

Humanitaire gronden

Bij immigratie op humanitaire gronden gaat het om een groep bijzonder kwetsbare personen in de Nederlandse samenleving, die om schrijnende, humanitaire redenen verblijf aanvragen in Nederland. Dat kan bijvoorbeeld inhouden een beroep op artikel 8 EVRM (het recht op gezins- en privéleven). Dit bij complexe gezinssituaties of langdurig verblijf in Nederland. Het kan ook gaan om een vrouw die slachtoffer is van huiselijk geweld. En die om die reden een zelfstandig verblijfsrecht wenst. Onafhankelijk van haar ex-partner. U kunt ook denken aan een slachtoffer van mensenhandel. Of een illegale ouder met een rechtmatig verblijvend, minderjarig kind.

Verblijfsvergunning op humanitaire gronden

Indien u van mening bent dat u in aanmerking komt voor een dergelijke vergunning, kunt u contact opnemen met onze advocaten. Zij kunnen u nader informeren over de wettelijke vereisten in uw specifieke geval. Wij staan u graag bij.

Contact

Heeft u advies nodig? Heeft u vragen? Neemt u dan vooral contact met ons op.

Vreemdelingenrecht advocaten