Bij immigratie op humanitaire gronden gaat het om een groep bijzonder kwetsbare personen in de Nederlandse samenleving, die om schrijnende, humanitaire redenen verblijf aanvragen in Nederland. Dat kan bijvoorbeeld inhouden een beroep op artikel 8 EVRM (het recht op gezins- en privéleven). Dit bij complexe gezinssituaties of langdurig verblijf in Nederland. Het kan ook gaan om een vrouw die slachtoffer is van huiselijk geweld. En die om die reden een zelfstandig verblijfsrecht wenst. Onafhankelijk van haar ex-partner. U kunt ook denken aan een slachtoffer van mensenhandel. Of een illegale ouder met een rechtmatig verblijvend, minderjarig kind.

Verblijfsvergunning op humanitaire gronden

Indien u van mening bent dat u in aanmerking komt voor een dergelijke vergunning, kunt u contact opnemen met onze advocaten. Zij kunnen u nader informeren over de wettelijke vereisten in uw specifieke geval. Wij staan u graag bij. U kunt ons bellen met vragen en/of voor een afspraak.

Vreemdelingenrecht advocaten
Cookie settings
Wij gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website voor de bezoeker beter werkt. Daarnaast gebruiken wij o.a. cookies voor onze webstatistieken.
Cookie Policy
Cookie Settings
Accepteer Cookies
Wij gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website voor de bezoeker beter werkt. Daarnaast gebruiken wij o.a. cookies voor onze webstatistieken
Cookie Policy
Cookie Settings
Accepteer Cookies