Humanitaire gronden

Bij immigratie op humanitaire gronden gaat het om een groep bijzonder kwetsbare personen in de Nederlandse samenleving, die om schrijnende, humanitaire redenen verblijf aanvragen in Nederland. Dat kan bijvoorbeeld inhouden een beroep op artikel 8 EVRM (het recht op gezins- en privéleven) bij complexe gezinssituaties of langdurig verblijf in Nederland. Het kan ook gaan om een vrouw die slachtoffer is van huiselijk geweld en om die reden een zelfstandig verblijfsrecht wenst, onafhankelijk van haar ex-partner. U kunt ook denken aan een slachtoffer van mensenhandel, of een illegale ouder met een rechtmatig verblijvend, minderjarig kind.

 

Indien u van mening bent dat u in aanmerking komt voor een dergelijke vergunning, kunt u contact opnemen met onze advocaten. Zij kunnen u nader informeren over de wettelijke vereisten in uw specifieke geval.

Laatste tweets

Volg @CHmigratierecht op twitter.

Vreemdelingenrecht advocaten

Eva Bezem
CH Logo

Eva Bezem

Vreemdelingenrecht & Nationaliteitsrecht
Sjoerd Thelosen
CH Logo

Sjoerd Thelosen

Vreemdelingenbewaring & Asielrecht