Home » Vreemdelingenrecht » Bezwaar en (hoger)beroepsprocedures

Bezwaar en (hoger)beroepsprocedures

Als de IND een beslissing neemt waar u het niet mee eens bent, dan heeft u het recht om daartegen te procederen.

Bezwaar maken

In het reguliere vreemdelingenrecht staat de mogelijkheid van bezwaar open. Tegen een negatief besluit van de IND wordt dan altijd eerst een bezwaarprocedure opgestart bij een andere afdeling van de IND. De IND is dan verplicht om het besluit te heroverwegen. Is de beslissing op bezwaar nog steeds negatief, dan kan dan alsnog beroep worden ingesteld bij de rechtbank.

Voornemen tot afwijzing

In asielzaken staat direct beroep open bij de rechtbank tegen een negatieve beslissing. Voordat een negatieve beslissing wordt genomen geeft de IND wel altijd een “voornemen tot afwijzing” af. Dat is een brief waarin de IND vertelt dat ze van plan zijn om de asielaanvraag af te wijzen en waarom. Op die brief kan de asielzoeker nog reageren voordat een definitief besluit wordt genomen.

Beroepschriften

In het vreemdelingenrecht is rechtbank Den Haag bevoegd om kennis te nemen van beroepschriften. En in de praktijk heeft deze rechtbank meerdere zittingsplaatsen, zodat het ook mogelijk is dat de procedure wordt gevoerd in bijvoorbeeld Amsterdam, Utrecht, Groningen of Middelburg. In beroep beoordeelt de rechtbank of de IND het recht goed heeft toegepast en of het besluit redelijk is. Als de rechtbank het besluit goedkeurt dan blijft het besluit van kracht. Keurt zij het af, dan wordt het besluit vernietigd, doorgaans met de opdracht aan de IND om een nieuw besluit te nemen met de aanwijzingen van de rechter.

IND

Tegen een uitspraak van de rechtbank kan zowel de vreemdeling als de IND in de meeste gevallen hoger beroep instellen bij de Raad van State. Deze rechter doet hetzelfde als de rechtbank, maar heeft als uitgangspunt vooral de uitspraak van de rechtbank. De Raad van State oordeelt of die uitspraak juist is op basis van het geldende recht. Als hij vindt dat de uitspraak klopt dan zal hij in de meeste gevallen enkel vaststellen dat dit zo is, zonder een verdere uitleg te geven. Ook zittingen bij de Raad van State zijn schaars in vreemdelingenzaken, het zijn vooral procedures die op papier gevoerd worden.

Vreemdelingrechtelijke procedure

Onze advocaten hebben veel ervaring met procederen en kunnen u adviseren en vertegenwoordigen in uw vreemdelingrechtelijke procedure.

Contact

Heeft u advies nodig? Heeft u vragen? Neemt u dan vooral contact met ons op.

Vreemdelingenrecht advocaten