Voorlopige machtiging

Een verzoek tot het afgeven van een voorlopige machtiging wordt gedaan door de officier van justitie op verzoek van het psychiatrische ziekenhuis. De voorlopige machtiging is voor de duur van maximaal 6 maanden. Deze machtiging kan gevraagd worden in aansluiting op een IBS. Het kan ook zijn dat de cliënt al vrijwillig is opgenomen in het psychiatrische ziekenhuis of dat de cliënt nog helemaal niet is opgenomen.

Ook voor deze machtiging gelden de drie voorwaarden:
1. Er moet sprake zijn van een psychische stoornis.
2. Er moet sprake zijn van gevaar voor de persoon zelf of voor zijn omgeving.
3. De cliënt moet niet vrijwillig willen blijven.

Verzoek na IBS

Nadat de machtiging is binnengekomen bij de rechtbank wordt er wederom een advocaat toegewezen aan de cliënt. Als het gaat om een verzoek na IBS zal dezelfde advocaat gevraagd worden om de cliënt bij te staan als bij de IBS.
De zitting zal als een cliënt nog niet is opgenomen worden gehouden bij de rechtbank. Ter zitting zijn dan aanwezig de rechter, de griffier, cliënt en zijn of haar advocaat. Daarnaast zijn er hulpverleners aanwezig of de psychiater die de geneeskundige verklaring heeft opgesteld. Tijdens de zitting wordt het verzoek besproken en kan de cliënt verweer voeren. Zo kan het zijn dat informatie in de geneeskundige verklaring onjuist is. Daarbij is het tevens mogelijk om te vragen of het nodig is, als er een opnamen komt, om deze voor een korte periode te bepalen. Ook voor deze zittingen geldt dat de rechter meestal direct uitspraak doet.

Machtiging voortgezet verblijf

Als de voorlopige machtiging is afgelopen kan het gedwongen verblijf worden verlengd doordat aan de rechtbank een verzoek tot machtiging voortgezet verblijf wordt gevraagd.

In eerste instantie is dit voor de duur van 1 jaar. Het verzoek moet worden gedaan uiterlijk 5 weken voordat de voorlopige machtiging afloopt. De rechtbank moet binnen 4 weken nadat het verzoek is binnengekomen beslissen. Dit zal zijn doordat de rechtbank wederom een zitting zal plannen waarbij alle partijen worden uitgenodigd (cliënt, advocaat en psychiater). Ter zitting wordt dan de nieuwe geneeskundige verklaring besproken. Daarnaast moet er bij het verzoek aantekeningen worden toegevoegd die weergeven hoe het verloop is geweest gedurende de opname en ook moet er een behandelplan zijn opgesteld.

Zwakzinnigeninrichting of een verpleeginrichting

De machtiging voortgezet verblijf kan ook worden afgegeven voor een langere termijn. In dat geval moet het of gaan om iemand die verblijft in een zwakzinnigeninrichting of een verpleeginrichting en waarbij de verwachting is dat de psychische stoornis niet zal veranderen een ook dat dit een gevaar veroorzaakt, wat niet op een andere manier kan worden afgewend, in dat geval kan de machtiging voor maximaal 5 jaren worden afgegeven.

Psychiatrisch ziekenhuis

Als iemand verblijft in een psychiatrisch ziekenhuis en daar al meer dan 5 jaar is, kan het verzoek tot machtiging voorgezet verblijf worden gevraagd voor de duur van 2 jaar. Sinds 2004 bestaat tevens de voorwaardelijke machtiging.

BOPZ advocaten
  • Simeon Burmeister Strafrecht, Financieel-economisch strafrecht, TBS & Psychiatrisch patiëntenrecht
  • Elwin Boskma Strafrecht, TBS, Verkeersstrafrecht, Jeugdrecht & Psychiatrisch patiëntenrecht
  • Manon van Meurs Personen- en familierecht, Mediation, Psychiatrisch patiëntenrecht & Erfrecht
  • Leonie Dorrestein Arbeidsrecht, Psychiatrisch patiëntenrecht & Contractenrecht
  • Paul van Putten Strafrecht, Personen en familierecht, Jeugdrecht, Psychiatrisch patiëntenrecht & Sociaal zekerheidsrecht
  • Mirjam Nieuwendijk Personen- en familierecht & Psychiatrisch patiëntenrecht
  • Frezia Aarts Strafrecht, Internationaal strafrecht, Uit- en overleveringsrecht, Jeugdrecht, Militair strafrecht, BOPZ & EHRM