Openbaar Ministerie niet-ontvankelijk: forse ontnemingsvordering van tafel | Cleerdin & Hamer Advocaten

Verscherpte aanpak van malafide uitzendorganisaties

8 februari 2016

Het Functioneel Parket is recentelijk twee transacties overeengekomen met uitzendorganisaties uit het Westland en Den Haag. Uit het persbericht van het Functioneel Parket volgt dat de uitzendorganisaties werden verdacht van valsheid in geschrifte en verduistering van een deel van het loon van hun werknemers. Door middel van het sluiten van een transactie met het Openbaar Ministerie wordt verdere strafrechtelijke vervolging voorkomen. Een transactie is geen erkenning van schuld, maar het afkopen van een risico op een strafrechtelijke veroordeling.

Ook de feitelijk leidinggevenden van de betreffende uitzendorganisaties zijn een transactie overeengekomen met het Functioneel Parket. Twee leidinggevenden hebben het aanbod tot het verrichten van een taakstraf van 120 uur aanvaard. Indien een onderneming wordt verdacht van strafbare feiten, loopt ook een feitelijk leidinggevende als een bestuurder en/of manager een risico op strafrechtelijke aansprakelijk. In onderhavige aangelegenheid liepen de feitelijk leidinggevenden klaarblijkelijk een risico. In totaliteit werd 290.000 euro betaald aan de Staat. In dit bedrag zit ook het wederrechtelijk verkregen voordeel begrepen.

De aanpak van zogeheten malafide uitzendbureaus staat al enige tijd op de politieke agenda. Malafide uitzendorganisaties zouden zich kenmerken door moedwillige en systematische overtreding van wet- en regelgeving, waaronder arbeids- en fiscale wet- en regelgeving.

De aanpak van malafide uitzendbureaus geschiedt door het Interventieteam Aanpak Malafide Uitzendbureaus (‘AMU’). Het betreft een samenwerkingsverband tussen de Inspectie SWZ en de Belastingdienst. In beginsel worden uitzendorganisaties in het geval van overtredingen van de toepasselijke regelgeving, bestuursrechtelijk beboet. In 2013 en 2014 is er op deze wijze al een aanzienlijk aantal uitzendbureaus bestuurlijk beboet. In een aantal gevallen werd een strafrechtelijk onderzoek gestart. Het strafrecht zal aangewezen zijn indien er aanwijzingen zijn voor concrete strafbare feiten, waarbij het in het strafrecht vereiste opzet c.q. schuld een belangrijke rol speelt.

Indien u als uitzendorganisatie betrokken raakt in een strafrechtelijk onderzoek kan dat verregaande consequenties hebben. Schakelt u derhalve tijdig rechtsbijstand in. We denken graag mee met u over vraagstukken dienaangaande.

Recente berichten