Home » Vastgoedrecht » Splitsingsakte

Splitsingsakte

Een gebouw splitsen in appartementsrechten kan alleen met het opstellen van een notariële splitsingsakte, die ingeschreven wordt in de openbare registers.

Wat moet er in de splistingsakte staan?

In de akte van splitsing moet de plaatselijke ligging van het gebouw worden vermeld. Ook moeten de gedeelten van het gebouw en de grond die bestemd zijn om als afzonderlijk geheel te worden gebruikt, nauwkeurig worden omschreven. In de akte van splitsing wordt tevens verwezen naar het verplichte reglement van splitsing. Wanneer de akte niet voldoet aan de vereisten zoals de wet die stelt, is deze akte nietig.

De advocaten van Cleerdin & Hamer Advocaten hebben veel ervaring in het opstellen en wijzigen van een splitsingsakte. Zij adviseren u graag.

Het splitsingsreglement

In het splitsingsreglement worden de rechten en plichten zoals die gelden voor de individuele appartementseigenaren geregeld. Meestal hanteert de betreffende vereniging van eigenaren daarvoor een modelreglement uit 1953, 1973, 1983, 1992 of 2006, afhankelijk van het jaar van ontstaan van de splitsing in appartementsrechten.

In de praktijk komt het veelvuldig voor dat er aanvullingen op de bepalingen van de modelreglementen worden gemaakt.

Welke regelingen staan in het splitsingsreglement?

In het splitsingsreglement zijn in ieder geval regelingen opgenomen over het gebruik, het beheer en het onderhoud van de gemeenschappelijke delen en de schulden en kosten die voor rekening van de gezamenlijke eigenaren komen. Dit leidt regelmatig tot conflicten tussen de appartementseigenaren onderling.

Wanneer u zich in zo’n conflict bevindt, kunt u zich laten bijstaan door een splitsingsrecht advocaat. De vastgoedspecialisten van Cleerdin & Hamer Advocaten hebben veel ervaring in splitsingsreglementen.

Helpdesk

De verplichte splitsingsakte

Naast de verplichte splitsingsakte met bijbehorend splitsingsreglement wordt door een VvE vaak besloten een huishoudelijk reglement op te stellen.

Huishoudelijk reglement als aanvulling

Uit vaste rechtspraak van de Hoge Raad volgt dat in een huishoudelijk reglement, in aanvulling op akte en splitsingsreglement, ook regels omtrent het gebruik van de privé-gedeelten kunnen worden opgenomen.

Deze mogelijkheid wordt echter wel beperkt tot het stellen van regels van orde met betrekking tot het gebruik van de privé-gedeelten. En uitsluitend voor zover het splitsingsreglement de mogelijkheid daartoe uitdrukkelijk biedt.

Advies over splitsingsakte & splitsingsreglement

Heeft u vragen over de inhoud van de splitsingsakte, het splitsingsreglement of het huishoudelijk reglement of de werking ervan? Of wenst u hulp bij het opstellen of wijzigen van de splitsingsakte? Onze gespecialiseerde advocaten adviseren u graag.

Contact

Heeft u advies nodig? Heeft u vragen? Neemt u dan vooral contact met ons op.