Home » Vastgoedrecht » Servicekosten

Servicekosten

Naast huur brengt een verhuurder in sommige gevallen nog andere kosten, die verband houden met wonen, bij een huurder in rekening. Deze kosten worden servicekosten genoemd. Kosten voor het verbruik van gas, water, elektriciteit of andere energie, inclusief stookkosten, kunnen in de servicekosten zijn opgenomen.

Verdeelsleutel servicekosten

Als er sprake is van individuele meters mag de verhuurder slechts de gemaakte kosten in rekening brengen. Als er geen individuele meters zijn, zullen de gemaakte totale kosten volgens een afgesproken verdeelsleutel in rekening worden gebracht bij de huurder.

Bij die verdeelsleutel kan bijvoorbeeld rekening gehouden worden met de oppervlakte van de woning. Bij kleinere woningen zullen in dat geval meestal minder hoge kosten in rekening worden gebracht dan bij grotere woningen.

De kosten voor de huismeester

Ook de kosten voor de huismeester kunnen in de servicekosten zijn opgenomen. In dat geval worden het salaris en de kosten voor het door de huismeester gebruikte materiaal van de servicekosten betaald.

De verhuurder mag slechts de kosten die verband houden met de werkzaamheden die een huismeester ten behoeve van de huurders uitvoert aan de huurders doorberekenen. Dit gebeurt aan de hand van een afgesproken verdeelsleutel.

Verdeelsleutel toetsen bij de Huurcommissie

Als u twijfelt aan de redelijkheid van de verdeelsleutel, is het mogelijk om een verzoek in te dienen bij de Huurcommissie om de redelijkheid te laten toetsen. Zo nodig kan de Huurcommissie de verdeelsleutel aanpassen. Dit geldt zowel voor de verdeelsleutel voor de kosten van gas, water, elektriciteit en andere energie als voor de verdeelsleutel van de kosten van een huismeester.

Een servicekosten advocaat kan u hierin begeleiden. Bij Cleerdin & Hamer Advocaten vindt u ervaren vastgoedrecht advocaten, gespecialiseerd in servicekosten.

Administratiekosten onderdeel van servicekosten

De administratiekosten voor de overeengekomen leveringen en diensten mag maximaal 5% van de totale servicekosten bedragen.

Helpdesk

Servicekosten kunnen tevens in rekening worden gebracht voor het gebruik van meubilair en stoffering. In dat geval mag jaarlijks maximaal 20% van de verkoopwaarde worden berekend. Ook kosten voor schoonmaak- en herstelwerkzaamheden kunnen onder servicekosten vallen.

Kosten voor zorg en recreatie houden geen verband met wonen en vallen niet onder servicekosten. Deze kosten kunnen niet door de Huurcommissie worden getoetst.

Voorschot servicekosten

In de meeste gevallen betaalt u een maandelijks voorschot op de servicekosten. De verhuurder dient in een dergelijk geval jaarlijks het betaalde te verrekenen met de daadwerkelijk gemaakte kosten.

Advies van een servicekosten advocaat

Twijfelt u over de servicekosten die aan u worden doorberekend? Dan kunt u onze specialsiten vragen om u hierin bij te staan. De advocaten van Cleerdin & Hamer advocaten zijn gespecialiseerd in vastgoedrecht en hebben veel ervaring met servicekosten.

Contact

Heeft u advies nodig? Heeft u vragen? Neemt u dan vooral contact met ons op.