Home » Vastgoedrecht » Non-conformiteit

Non-conformiteit

Als u iets koopt, verwacht u dat datgene dat u heeft gekocht bepaalde eigenschappen bezit. Van een wasmachine verwacht u dat hij de was schoon wast en van een cd-speler dat u er uw cd’s mee kunt beluisteren.

Soms blijkt na de koop echter dat de nieuwe aanwinst niet aan de verwachtingen voldoet. In dat geval kan er sprake zijn van non-conformiteit. Of er daadwerkelijk sprake is van non-conformiteit is van verschillende factoren afhankelijk.

Vaststellen normaal gebruik

Als koper mag u in ieder geval verwachten dat hetgeen u heeft gekocht die eigenschappen bezit die voor normaal gebruik noodzakelijk zijn.

In sommige gevallen is het echter niet eenvoudig om vast te stellen wat normaal gebruik is, bijvoorbeeld als het om onroerend goed gaat. Er kunnen na de levering verborgen gebreken aan het licht komen.

De vraag is dan wie er aansprakelijk is voor de schade, die aanzienlijk kan zijn. Om dat te kunnen bepalen is het belangrijk om eerst vast te stellen of er sprake is van non conformiteit.

Schade verhalen op verkoper bij non conformiteit

Als er sprake is van non-conformiteit bestaat de kans dat u uw schade op de verkoper kunt verhalen. In dat geval is de verkoper immers tekort geschoten in de nakoming van de koopovereenkomst. In sommige gevallen is het ook mogelijk om de overeenkomst te ontbinden.

Wanneer is er geen sprake van non-conformiteit?

Het is echter niet zo dat elke onvolkomenheid maakt dat er sprake is van non-conformiteit. De verwachtingen die u van een zaak mag hebben, zijn namelijk mede afhankelijk van de aard van de zaak.

Helpdesk

Van een nieuwbouwwoning mag u andere eigenschappen verwachten dan van een huis uit de jaren ‘10 van de vorige eeuw. En van een nieuwe auto mag u meer verwachten dan van een auto met al flink wat kilometers op de teller. Ook dergelijke factoren spelen mee bij de beantwoording van de vraag of er sprake is van non-conformiteit.

Advies advocaat non-conformiteit

Bent u niet tevreden met uw aankoop en komt u er zelf niet uit met de verkoper? Of wordt u beschuldigd van non-conformiteit en bent u het daar niet mee eens? Laat u dan bijstaan door een advocaat gespecialiseerd in non-conformiteit van Cleerdin & Hamer advocaten.

Contact

Heeft u advies nodig? Heeft u vragen? Neemt u dan vooral contact met ons op.