Home » Vastgoedrecht » Koopovereenkomst

Koopovereenkomst

Of het nu gaat om uw woning of om een belegging: bij de koop en verkoop van onroerend goed gaat het om een aanzienlijke hoeveelheid geld. De koper en de verkoper lopen daarbij risico’s.

Mondeling akkoord koopovereenkomst

In het koopcontract wordt zoveel mogelijk geprobeerd om deze risico’s af te dichten, maar toch gaat het nog vaak mis. Dat begint soms al vóór het sluiten van de koopovereenkomst. U heeft bijvoorbeeld een bod gedaan op een woning en dit bod is mondeling door de verkoper geaccepteerd.

Twee dagen later krijgt u te horen dat de verkoper toch maar van de koop afziet: hij heeft van iemand anders een hoger bod gekregen. Kunt u de verkoper aan de mondelinge overeenkomst houden?

Koopovereenkomst ontbinden

De verkoper zal verwijzen naar de wet. Daarin staat dat de koop van een woning alleen schriftelijk kan worden gesloten. Maar kan de koper daarmee onder de mondelinge afspraak uitkomen? In de rechtspraak is deze kwestie nog niet definitief uitgemaakt.

Wanneer u hiermee in aanraking komt, kun u zich laten bijstaan door een advocaat koopoverenkomst vastgoed van Cleerdin & Hamer advocaten.

Bedenktijd koop woning

Als de koopakte eenmaal getekend is, dan heeft de koper van een woning drie dagen bedenktijd. Dit betekent dat hij drie dagen de tijd heeft om alsnog van de koop af te zien. Deze bedenktijd geldt echter alleen bij de koop van een woning.

Bedenktijd koopovereenkomst woning als bedrijfsruimte

Wat nu als de koper van plan is om de woning deels als bedrijfsruimte te gebruiken? En wat nu als de koper van plan is om de woning bedrijfsmatig te verhuren? In deze en andere gevallen zal de bedenktijd soms niet gelden en zal de koper onverkort aan de koopovereenkomst gebonden zijn.

Verborgen gebreken na aankoop

Een andere grote bron van problemen zijn de verborgen gebreken. U koopt bijvoorbeeld een woning en na de aankoop blijkt dat de fundering onder de woning z’n beste tijd heeft gehad. Of de houten dakconstructie blijkt te zijn aangevreten door boktorren. De schade beloopt al snel vele tienduizenden euro’s. Geld dat u misschien niet heeft liggen.

Helpdesk

Ook voor de verkopende partij kunnen verborgen gebreken desastreus zijn. U heeft net uw woning verkocht voor een mooie prijs, en nu stelt de koper u aansprakelijk in verband met verborgen gebreken. Als u de opbrengst van de verkoop heeft geïnvesteerd in een nieuwe woning, zit u mogelijk met een groot probleem.

Aansprakelijkheid verborgen gebreken

Kan de koper de verkoper met succes aansprakelijk stellen voor zijn schade? Het antwoord hangt af van de omstandigheden van het geval. Wist de verkoper van het gebrek? Heeft de makelaar goed geadviseerd? Had de verkoper een mededelingsplicht? Of had de koper misschien een onderzoeksplicht? Wat staat er eigenlijk in de koopakte? Deze en nog vele andere vragen bepalen het antwoord op de vraag of de koper of verkoper voor de schade zal opdraaien.

Advocaat koopovereenkomst vastgoed

Het beantwoorden van deze vragen vereist specialistische kennis van het recht. Het vereist parate kennis van de meeste actuele ontwikkelingen in de jurisprudentie en dus de bijstand van een vastgoedspecialist.

De vastgoedspecialisten van Cleerdin & Hamer Advocaten zijn dagelijks bezig met het oplossen van deze en nog heel veel andere vraagstukken op het gebied van koop en verkoop van onroerend goed. Wij behalen voor u het best mogelijke resultaat. En als u op tijd bij ons bent, dan adviseren wij u hoe u de risico’s het beste kunt beperken.

Advocaat opstellen koopovereenkomst

Ook kan een vastgoedrecht advocaat, gespecialiseerd in koopovereenkomsten, u adviseren bij het opstellen van een koopovereenkomst of bij het ontbinden van een koopovereenkomst.

Contact

Heeft u advies nodig? Heeft u vragen? Neemt u dan vooral contact met ons op.