Home » Vastgoedrecht » Haviltex-criteria

Haviltex-criteria

Contracten of overeenkomsten, iedereen krijgt er op enig moment mee te maken. Of het daarbij gaat om een koopovereenkomst voor een woning, een huurovereenkomst, een aannemingsovereenkomst voor de verbouwing van uw woning of bedrijfspand: voor al deze contracten geldt dat daarmee wordt beoogd om de afspraken van partijen zo goed mogelijk en zo volledig mogelijk weer te geven.

Partijen hebben daarbij in grote mate de vrijheid om de inhoud van hun afspraken te bepalen. De wet heeft doorgaans slechts een aanvullende werking. Alleen wanneer partijen in hun onderlinge verhouding ongelijk zijn, zoals in het geval van een huurder en verhuurder, zijn er een aantal dwingend rechtelijke bepalingen van toepassing.

Haviltex-arrest

Ondanks of wellicht ten gevolge van deze vrijheid leidt de uitleg van een contract weleens tot een geschil tussen de contractspartijen. Hoe moet een contract worden uitgelegd? De Hoge Raad heeft daarover in 1981 een principieel arrest gewezen dat vandaag de dag nog steeds actueel is: het zogenaamde Haviltex-arrest (Hoge Raad 13 maart 1981, NJ 1981/635).

Wat staat er in het haviltex-arrest?

De Hoge Raad heeft bepaald dat de vraag hoe een contract moet worden uitgelegd, niet uitsluitend kan worden beantwoord op grond van een taalkundige uitleg van de desbetreffende bepaling.

Voor de beantwoording van die vraag komt het volgens de Hoge Raad aan ‘op de zin die partijen in de gegeven omstandigheden over en weer redelijkerwijs aan deze bepaling mochten toekennen en op hetgeen zij te dien aanzien redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten’.

Voor de vraag wat bijvoorbeeld in een NVM-koopcontract voor een woning moet worden verstaan onder ‘normaal gebruik’. Dit hangt dus af van de bedoeling van partijen.

Helpdesk

Wanneer wordt het haviltex-criteria gehanteerd?

Heeft u een geschil over uitleg in een contract, dan wordt het haviltex-criteria gehanteerd. De bedoeling van de afspraak in het contract gaat boven de letterlijke tekst in het contract. Wanneer u hier advies over wenst, kan een vastgoedrecht advocaat van Cleerdin & Hamer Advocaten u hierin bijstaan.

Considerans

Een considerans, waarin het doel van de overeenkomst wordt samengevat, kan hiervoor een uitkomst bieden. Hierin kan de bedoeling van partijen namelijk expliciet worden opgenomen. Zodat de kans op een discussie daarover in de toekomst zo veel mogelijk kan worden voorkomen.

Contact

Heeft u advies nodig? Heeft u vragen? Neemt u dan vooral contact met ons op.