Financieringsvoorbehoud

Op de website van Funda staat bij een advertentie weleens vermeld dat de woning is verkocht onder voorbehoud. Vaak betekent dit dat partijen overeenstemming hebben bereikt over de koopprijs en een koopcontract hebben gesloten. Maar wel onder de ontbindende voorwaarde dat de koper een financiering voor de woning kan verkrijgen. Het zogenaamde ‘financieringsvoorbehoud’.

Financieringsvoorbehoud overeenkomen

Een offerte voor een hypotheek kan vaak om allerlei praktische redenen eerst worden aangevraagd nadat de woning al is gekocht. De koper weet daardoor ten tijde van het sluiten van de koopovereenkomst niet zeker of hij de woning kan betalen. Het duurt bovendien enkele weken voordat een bank zijn fiat voor een hypotheeklening geeft. En al die tijd blijft het voor de koper onzeker of hij zijn verplichtingen uit hoofde van de koopovereenkomst kan nakomen. Om dit probleem te ondervangen, wordt een financieringsvoorbehoud overeengekomen.

Koopovereenkomst ontbinden

Een koper kan met een beroep op het financieringsvoorbehoud de koopovereenkomst ontbinden. Aan de ontbindende voorwaarde wordt doorgaans een termijn verbonden. Na het verstrijken van die termijn kan de koper de koopovereenkomst niet meer zo maar ontbinden.

Daarnaast is de koper verplicht om zich in te spannen om de financiering van de aankoop te verkrijgen. Dit houdt in dat de koper niet kan volstaan met het doen van een enkele aanvraag voor een hypothecaire lening. De koper zal bij een beroep op het financieringsvoorbehoud moeten aantonen dat hij zich voldoende heeft ingespannen. Bijvoorbeeld door middel van drie afwijzingen van verschillende banken.

Beroep doen op voorbehoud buiten termijn financieringsvoorbehoud

Indien de koper buiten de termijn een beroep op het voorbehoud doet, niet kan aantonen dat hij zich voldoende heeft ingespannen of niet op de afgesproken wijze de ontbindende voorwaarde inroept (de ontbinding wordt niet aangetekend verstuurd of gericht aan de verkeerde persoon), verbeurt de koper de contractuele boete.

Deze boete bedraagt meestal 10% van de koopsom. Terwijl de koper bovendien aansprakelijk kan worden gehouden voor de schade die de verkoper door zijn tekortkoming lijdt.

Koopovereenkomst met heldere afspraken

Een en ander kan worden voorkomen door bij het sluiten van de koopovereenkomst samen heldere afspraken te maken. Bijvoorbeeld over de duur van de ontbindende voorwaarde. En de wijze waarop het kan worden ingeroepen en wat moet worden verstaan onder ‘voldoende inspanning’.

Een advocaat van Cleerdin & Hamer Advocaten kan u begeleiden bij het opstellen van een koopovereenkomst met heldere afspraken over het financieringsvoorbehoud.

Vastgoedrecht advocaten

Jeroen Spoor
CH Logo

Jeroen Spoor

Vastgoedrecht, Horecarecht & Ondernemingsrecht
Bianca Hampsink
CH Logo

Bianca Hampsink

Arbeidsrecht & Vastgoedrecht
Marijke Jongste
CH Logo

Marijke Jongste

Arbeidsrecht & Vastgoedrecht
Joost Knaap
CH Logo

Joost Knaap

Arbeidsrecht & Vastgoedrecht
Cookie settings
Wij gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website voor de bezoeker beter werkt. Daarnaast gebruiken wij o.a. cookies voor onze webstatistieken.
Cookie Policy
Cookie Settings
Accepteer Cookies
Wij gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website voor de bezoeker beter werkt. Daarnaast gebruiken wij o.a. cookies voor onze webstatistieken
Cookie Policy
Cookie Settings
Accepteer Cookies