Exoneratieclausules

Wie een huis koopt doet dat vaak door middel van een standaard koopcontract van de Nederlandse Vereniging van Makelaars o.g. en Vastgoeddeskundigen (NVM). Naast bepalingen over onder andere de koopprijs, staat in het koopcontract (en de leveringsakte) dat de koper garandeert dat de woning geschikt is voor normaal gebruik. Wat wordt hiermee bedoeld?

Woning geschikt voor normaal gebruik

De verkoper garandeert hiermee dat de woning ten tijde van de levering geschikt is om als woning te gebruiken. Althans, als partijen dat zo hebben afgesproken. Indien de woning na levering zal worden gesloopt of indien alleen een perceel grond wordt gekocht. Dan wordt onder ‘normaal gebruik’ uiteraard iets anders verstaan.

Verborgen gebreken ten nadele van normaal gebruik woning

Indien na verkoop van de woning blijkt dat sprake is van (al dan niet verborgen) gebreken die een normaal gebruik in de weg staan, dan kan de koper de verkoper hierop aanspreken. Een vastgoedrechtadvocaat van Cleerdin & Hamer Advocaten, gespecialiseerd in exoneratieclausules, is u hierbij graag van dienst.

Exoneratieclausules

In hetzelfde NVM-koopcontract is doorgaans echter ook een zogenaamde ‘exoneratieclausule’ opgenomen. In de overeenkomst is namelijk bepaald dat de koper de woning ‘accepteert in de staat waarin deze zich ten tijde van de levering bevond’.

Dit betekent dat indien de koper na levering gebreken constateert die het ‘normaal gebruik’ van de woning niet in de weg staan, hij de verkoper hierop juist niet kan aanspreken. Het risico hierop heeft hij namelijk aanvaard en aansprakelijkheid hiervoor is voor de verkoper uitgesloten.

Verborgen gebreken ten tijde van levering

Alleen wanneer kan worden aangetoond dat sprake is van ‘verborgen gebreken’, die reeds ten tijde van de levering bestonden, terwijl de verkoper hier bovendien weet van had, kan de verkoper op deze gebreken worden aangesproken.

Op de koper rust namelijk een onderzoeksplicht. Maar indien kan worden aangetoond dat de verkoper zijn mededelingsplicht heeft geschonden, door het niet noemen van de verborgen gebreken, is de verkoper aansprakelijk.

De door de verkoper gegeven garantie samen met het exoneratiebeding, maken dat het voor een koper verstandig is om voor de aankoop van een woning zorgvuldig onderzoek te (laten) doen naar de status van de woning. Mocht u tegen problemen aanlopen dan staan wij u graag bij.

Vastgoedrecht advocaten

Jeroen Spoor
CH Logo

Jeroen Spoor

Vastgoedrecht, Horecarecht & Ondernemingsrecht
Bianca Hampsink
CH Logo

Bianca Hampsink

Arbeidsrecht & Vastgoedrecht
Marijke Jongste
CH Logo

Marijke Jongste

Arbeidsrecht & Vastgoedrecht
Joost Knaap
CH Logo

Joost Knaap

Arbeidsrecht & Vastgoedrecht
Cookie settings
Wij gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website voor de bezoeker beter werkt. Daarnaast gebruiken wij o.a. cookies voor onze webstatistieken.
Cookie Policy
Cookie Settings
Accepteer Cookies
Wij gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website voor de bezoeker beter werkt. Daarnaast gebruiken wij o.a. cookies voor onze webstatistieken
Cookie Policy
Cookie Settings
Accepteer Cookies