Home » Vastgoedrecht » Appartementsrecht

Appartementsrecht

Wie een appartement koopt maakt van rechtswege deel uit van een Vereniging van Eigenaars (VvE). Met de groei van het aantal appartementsrechten in Nederland stijgt ook het aantal problemen binnen VvE’s. En tussen appartementseigenaren onderling. Dit kan tot complexe juridische vraagstukken leiden.

Appartementsrechten in splitsingsakte

Hoe het gebouw is opgesplitst in appartementsrechten staat beschreven in de splitsingsakte. En de daaraan gekoppelde splitsingstekening. De rechten en plichten van de individuele appartementseigenaren zijn neergelegd in het op de vereniging van toepassing zijnde splitsingsreglement. Eventueel aangevuld met een huishoudelijk reglement.

Wat houden de appartementsrechten in?

Wanneer een gebouw gesplitst wordt in appartementsrechten houdt dit voor een (toekomstige) appartementseigenaar –kort gezegd- in dat hij/zij de bevoegdheid verkrijgt tot het uitsluitend gebruik van bepaalde gedeelten van het gesplitste gebouw of het gesplitste stuk grond die volgens hun inrichting bestemd zijn of worden om als afzonderlijk geheel te worden gebruikt.

Het appartementsrecht is aldus een vorm van gemeenschap waarbij aan elk aandeel het exclusieve recht is gekoppeld van het privégebruik van het appartement. De gemeenschappelijke zaken betreffen bijvoorbeeld het trappenhuis, het dak, de lift of de binnentuin van het appartementencomplex.

Verdeling van gemeenschappelijke kosten

De doorberekening en verdeling van de gemeenschappelijke kosten leidt nogal eens tot problemen tussen de appartementseigenaren onderling.

Appartementsrecht advocaat & uitspraak rechtbank

Verwezen wordt onder andere naar een uitspraak van de rechtbank Amsterdam van 28 oktober 2009 (LJN: BL3540).

Helpdesk

Waarbij een van onze advocaten gespecialiseerd in appartementsrecht een appartementseigenaar met succes heeft bijgestaan.

De rechter oordeelde dat het onder de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar werd geacht dat eiser nog langer in de kosten moesten delen.

Veel ervaring met appartementsrecht

Onze vastgoedadvocaten hebben veel ervaring met het appartementsrecht. Zij zijn sterk betrokken bij de zaken van hun cliënten en werken met korte lijnen en bieden tevens scherpe tarieven.

Heeft u een vraagstuk op het gebied van appartementsrecht, laat u dan bijstaan door een advocaat die hierin gespecialiseerd is.

Uitspraken in appartementsrecht

Inmiddels zijn er al diverse uitspraken gepubliceerd die relevant voor jurisprudentie zijn gebleken. Naast bovenstaande uitspraak wordt onder andere verwezen naar twee uitspraken van de kortgedingrechter Amsterdam over de ontzegging van het privégebruik van een overlast veroorzakende appartementseigenaar (22 september 2011, LJN: BT2463) en over door huurders onrechtmatig aangebrachte schotelantennes (5 januari 2012, KG ZA 11-1719).

Contact

Heeft u advies nodig? Heeft u vragen? Neemt u dan vooral contact met ons op.