Openbaar Ministerie niet-ontvankelijk: forse ontnemingsvordering van tafel | Cleerdin & Hamer Advocaten

Tweede kamer stemt in met wet lesbisch ouderschap

21 januari 2013

Op 30 oktober 2012 heeft de Tweede Kamer met een ruime meerderheid ingestemd met het wetsvoorstel ‘Lesbisch ouderschap’.

Dit wetsvoorstel maakt het mogelijk dat de vrouwelijke partner van de moeder van rechtswege juridisch ouder wordt van een kind dat binnen hun huwelijk of geregistreerd partnerschap wordt geboren. Voorwaarde hiervoor is wel dat er gebruik is gemaakt van een anonieme donor.

Daarnaast wordt het voor de zogenaamde ‘mee-moeder’ mogelijk om een kind te erkennen in de gevallen waarbij het juridisch ouderschap niet van rechtswege ontstaat. Dit is mogelijk als een kind buiten een huwelijk/geregistreerd partnerschap wordt geboren of wanneer gebruik is gemaakt van een bekende donor. Voor deze erkenning is schriftelijke toestemming van de biologische moeder nodig.

Aangezien een kind niet meer dan 2 juridische ouders mag hebben, kunnen er in de praktijk conflicten ontstaan indien zowel de ‘mee-moeder’ als de bekende donor het juridisch ouderschap over het kind wil verkrijgen. Het wetsvoorstel biedt in dit geval de biologische vader het recht om naar de rechter te stappen om uitsluitsel te krijgen. De Tweede Kamer heeft op 30 oktober 2012 in aanvulling op het wetsvoorstel een amendement aangenomen dat ook de ‘mee-moeder’ in staat stelt bij conflicten de rechter in te schakelen.

Het wetsvoorstel is ter beoordeling en goedkeuring aangeboden aan de Eerste Kamer. Tot de inwerkingtreding van de wet zal de ‘mee-moeder’ slechts door middel van een adoptieprocedure het juridisch ouderschap over het kind van haar vrouwelijke partner kunnen verkrijgen.

Voor meer informatie kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

Recente berichten