Profiel

Wat u niet wil dat u geschiedt,
doe dat ook een ander niet.

Sinds 2012 ben ik werkzaam als advocaat. Vanaf 2015 ligt de focus op het terrein van personen- en familierecht, waarbij ik naast advocaat ook scheidingsmediator ben.

In mijn praktijk komt veel voorbij. Echtscheiding, ontbinding van een samenlevingscontract of een geregistreerd partnerschap, geschillen over kinderalimentatie en partneralimentatie, verhuizen, omgang, erkenning, gezag en boedelafwikkelingen (met of zonder een eigen onderneming). Indien uw zaak behoefte heeft aan zeer specifieke kennis, schroom ik niet om extern een deskundige in te schakelen, zoals bijv. een pensioendeskundige of fiscaal adviseur.

Verder heb ik veel ervaring in zaken waarbij een koopwoning of een onderneming betrokken is, van een besloten vennootschap (B.V.) tot een eenmanszaak.

Al op jonge leeftijd ben ik in aanraking gekomen met de advocatuur en mediation in het bijzonder nu mijn moeder advocaat-scheidingsmediator was en kantoor aan huis hield.
Ik vind het boeiend en de moeite waard om familierechtadvocaat te zijn. Juist omdat het de gevoelswereld van mensen combineert met het zakelijk-praktisch-juridische. De man-vrouwverhouding fascineert me nog steeds. Een van de grootste uitdagingen vind ik steeds weer om cliënten met kennis van zaken, betrokkenheid en creativiteit door een moeilijke periode in hun leven heen te helpen. Ik werk hard voor mijn cliënten en doe de dingen die ik moet doen. En als ik ergens van overtuigd ben, dan houd ik daar aan vast.

Mediation, dat meer mogelijkheden tot maatwerk biedt, beschouw ik als een zeer geschikt alternatief voor procedures op tegenspraak. Als mediator voer ik de regie over het gesprek en neem waar nodig een actieve (informerende) houding in. Het feit dat ik eveneens werkzaam ben als advocaat personen- en familierecht levert het voordeel op dat ik eveneens geschillen op de juridische inhoud kan beoordelen.

De communicatie tussen scheidende stellen is soms (ernstig) verstoord en weinig constructief. Pas nadat deze communicatie verbetert, zijn partijen in staat om begrip voor elkaar op te brengen. Altijd tracht ik in onderling overleg tot afspraken te komen zodat een vechtscheiding kan worden voorkomen. Dit lukt helaas lang niet altijd. In dat geval behartig ik de belangen van mijn cliënten, indien dit niet indruist tegen de belangen van de minderjarige kinderen, op de best mogelijke wijze.

Mensen in een scheiding zitten vaak in een emotioneel belastende periode die veel onzekerheden meebrengt. Wie blijft er in de woning wonen? Moet het huis worden verkocht? Welke omgangsregeling is in de gegeven situatie redelijk en prettig voor de kinderen? Hoe dient het huwelijkse vermogen te worden verdeeld? Heb ik recht op alimentatie en zo ja, hoeveel? Hoeveel alimentatie moet ik straks gaan betalen? Voorgaande vragen zijn slechts een paar voorbeelden van alle vragen die bij een scheiding of een verbreking van de samenleving op tafel liggen. Niets is dan prettiger dan juridische bijstand van een kundige professional met de nodige ervaring.

Intussen heb ik naast jarenlange praktijkervaring de specialisatie- en mediationopleiding via de Vereniging van Familierecht Advocaten Scheidingsmediators (vFAS) met goed gevolg afgerond.

Expertise
  • Familierecht
  • Mediation

Titus Bouman heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten het volgende rechtsgebied geregistreerd:

  • Personen- en Familierecht

Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Opleiding
  • Nederlands recht aan de Universiteit van Amsterdam
  • Juridische Opleiding Familierecht (vFAS)
  • MediationOpleiding (vFAS)
  • Juridische Specialisatieopleiding Familierecht (vFAS)
Lidmaatschappen
  • Lid van de vereniging van Familierecht Advocaten Scheidingsmediators (vFAS)
Frezia Aarts | Cleerdin & Hamer advocaten