Profiel

Eerst begrijpen, dan begrepen worden.

Sinds 2012 ben ik werkzaam als advocaat. Na een periode waarin ik mij alleen heb beziggehouden met arbeidsrecht ligt de focus vanaf 2015 op het terrein van personen- en familierecht. Naast familierechtadvocaat ben ik ook scheidingsmediator.

Ik behandel echtscheidingen (van eigen ondernemers), ontbinding samenlevingscontracten/geregistreerd partnerschappen, alimentatiezaken, verhuiskwesties, zaken met betrekking tot omgang, erkenning en gezag en boedelafwikkelingen. Indien uw zaak behoefte heeft aan zeer specifieke kennis, schroom ik niet om extern een deskundige in te schakelen, zoals bijv. een pensioendeskundige of fiscaal adviseur.

Ik heb eveneens de nodige ervaring in zaken waarbij een onderneming betrokken is, van B.V. tot eenmanszaak.

Al op jonge leeftijd ben ik in aanraking gekomen met de advocatuur en scheidingsmediation in het bijzonder nu mijn moeder advocaat-scheidingsmediator was en kantoor aan huis hield. Het geeft mij energie om met mijn kennis, kunde en ervaring mensen te helpen die een periode afsluiten en verder willen en vaak moeten kijken.

Mediation, dat meer mogelijkheden tot maatwerk biedt, beschouw ik als een zeer geschikt alternatief voor procedures op tegenspraak. Bij mediation proberen twee partijen met hulp van een mediator tot een oplossing te komen. Mediation lukt alleen als beide partijen de wens hebben om er samen uit te komen. Als mediator voer ik de regie over het gesprek en neem waar nodig een actieve (informerende) houding in. Het feit dat ik eveneens werkzaam ben als advocaat personen- en familierecht levert het voordeel op dat ik eveneens geschillen op de juridische inhoud kan beoordelen.

Mensen in een scheidingssituatie zitten vaak in een emotioneel belastende periode die veel onzekerheden meebrengt. Wie blijft er in de woning wonen? Moet het huis worden verkocht? Welke omgangsregeling is in de gegeven situatie redelijk en prettig voor de kinderen? Hoe dient het huwelijkse vermogen te worden verdeeld? Heb ik recht op alimentatie en zo ja, hoeveel? Hoeveel alimentatie moet ik straks gaan betalen? Voorgaande vragen zijn slechts een paar voorbeelden van alle vragen die bij een scheiding of een verbreking van de samenleving op tafel liggen. Niets is dan prettiger dan juridische bijstand van een kundige professional met de nodige ervaring.

De communicatie tussen scheidende stellen is soms (ernstig) verstoord en weinig constructief. Pas nadat deze communicatie verbetert, zijn partijen in staat om begrip voor elkaar op te brengen. Ik vind het van het grootste belang dat mensen in deze moeilijke periode worden geholpen op weg naar een nieuwe toekomst door het vinden van een zorgvuldig, evenwichtig en uitgebalanceerd eindresultaat waar beide partijen mee verder kunnen.

Mocht mediation geen geschikte optie zijn, bijvoorbeeld omdat één van beide partijen dat simpelweg niet wenst, dan dien ik als gedreven advocaat enkel de belangen van mijn cliënt(e). Er is dan na afstemming met de eigen cliënt(e) wel ruimte aanwezig voor overleg met de andere partij. Altijd tracht ik in onderling overleg tot afspraken te komen zodat een vechtscheiding kan worden voorkomen. Dit lukt helaas lang niet altijd. In dat geval behartig ik de belangen van mijn cliënten, indien dit niet indruist tegen de belangen van de minderjarige kinderen, op de best mogelijke wijze.

Intussen heb ik naast jarenlange praktijkervaring de specialisatie- en mediationopleiding via de Vereniging van Familierecht Advocaten Scheidingsmediators (vFAS) met goed gevolg afgerond.

Expertise
  • Familierecht
  • Mediation

Titus Bouman heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten het volgende rechtsgebied geregistreerd:

  • Personen- en Familierecht

Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Opleiding
  • Nederlands recht aan de Universiteit van Amsterdam
  • Juridische Opleiding Familierecht (vFAS)
  • MediationOpleiding (vFAS)
  • Juridische Specialisatieopleiding Familierecht (vFAS)
Lidmaatschappen
  • Lid van de vereniging van Familierecht Advocaten Scheidingsmediators (vFAS)
Frezia Aarts | Cleerdin & Hamer advocaten