Profiel

Sophie haar collega’s en cliënten omschrijven haar als toegewijd
en creatief maar ook volhardend en scherpzinnig.

Sophie Hof is sinds 2015 advocaat en vanaf 1 januari 2017 werkzaam bij Cleerdin & Hamer advocaten op onze Amsterdamse vestiging. Sophie staat zowel meerderjarigen als minderjarigen bij. Zij focust zich op de zaak en neemt cliënten – jong en oud – aan de arm mee door het proces.

Voordat zij advocaat werd werkte zij onder andere enkele jaren als griffier bij de strafrechtelijke sector van de Rechtbank Amsterdam. Gedurende deze periode deed zij ruime ervaring op in onder meer zedenzaken, opiumdelicten en (ernstige) geweldsmisdrijven. Deze ervaring komt haar goed van pas in haar strafpraktijk bij Cleerdin & Hamer advocaten.

Naast haar commune strafpraktijk staat zij geregeld cliënten bij in het kader van de overlevering dan wel uitlevering en WETS-zaken.

Ouders die te maken krijgen met een ondertoezichtstelling en/of uithuisplaatsing van hun minderjarige, kunnen eveneens bij haar terecht.

Sophie haar collega’s en cliënten omschrijven haar als toegewijd en creatief maar ook volhardend en scherpzinnig.

Expertise
 • Strafrecht
 • Zedenzaken
 • Jeugdrecht
 • Uithuisplaatsingen/ondertoezichtstellingen minderjarigen
 • Uit- en overleveringsrecht
 • WETS/WOTS

Sophie Hof heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

 • Personen- en Familierecht
 • Jeugdbeschermingsrecht en Strafrecht
 • Internationaal strafrecht
 • Jeugdstrafrecht
 • Uit- en overleveringszaken

Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Opleiding
 • Nederlands recht, Universiteit van Amsterdam, civielrechtelijke en strafrechtelijke master
Lidmaatschappen
 • Nederlandse Orde van Advocaten
 • Amsterdamse Orde van Advocaten
 • De Jonge Balie
 • Nederlandse Vereniging van Jonge Strafrechtadvocaten
Lisa Meles - Cleerdin & Hamer AdvocatenJiska Veenstra - Cleerdin & Hamer Advocaten