Profiel

Rechtsbijstand van een ervaren advocaat is in migratiezaken
hard nodig, en bij voorkeur zo vroeg mogelijk.

Sjoerd Thelosen is advocaat sinds april 2014. Vanaf die datum, maar ook al daarvoor, houdt hij zich enkel bezig met het migratierecht, en met alle aspecten daarvan. Als advocaat zet hij zich in voor iedereen die in een procedure is verwikkeld met de IND, vrijwillig of gedwongen. Rechtsbijstand van een ervaren advocaat is in migratiezaken hard nodig, en bij voorkeur zo vroeg mogelijk. Het is een ingewikkeld rechtsgebied dat voortdurend in beweging is, waarop bovendien ook het Europese en het internationale recht een duidelijke directe invloed hebben. De belangen zijn vrijwel altijd heel groot. Voor wie een verblijfsvergunning in Nederland wil krijgen of houden is het vaak onbegonnen werk om zelf door die regelgeving heen te ploeteren, laat staan als je de taal niet spreekt. Sjoerd Thelosen zal zijn kennis over deze regels steeds inzetten om u het beste te helpen, waarbij hij u ook helpt om de relevante wetten beter te begrijpen.

Sjoerd Thelosen procedeert in Nederland, maar ook bij de Europese Hoven. In januari 2016 heeft hij gepleit voor het Hof van Justitie van de Europese Unie in Luxemburg, in de zaak J.N. (zaak C-601/15 PPU).

Naast de dagelijkse praktijk is Sjoerd bestuurslid bij de Vereniging Asieladvocaten en -Juristen Nederland (kortweg VAJN), waarbij hij zich inzet voor de belangen van de asieladvocatuur en asielzoekers in Nederland in het algemeen. Meerdere artikelen van hem zijn gepubliceerd in de vakbladen en ook geeft hij les aan vakgenoten.

Expertise
 • Migratierecht
 • Vreemdelingenrecht
 • Asielrecht
 • Vreemdelingenbewaring

Sjoerd Thelosen heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

 • Vreemdelingenrecht
 • Asiel- en Vluchtelingenrecht

Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Nevenfuncties
 • Gecertificeerd gespreksleider intervisie
Opleiding
 • Master Internationaal en Europees Recht, Radboud Universiteit Nijmegen
Lidmaatschappen
 • Lid van Stichting Migratierecht.
 • Bestuurslid van de VAJN (Vereniging Asieladvocaten & Juristen Nederland)
Publicaties
 • “Boekbespreking. Detentie van asielzoekers: een onderzoek naar de toepassing van 59b Vw” gepubliceerd in het Journaal Vreemdelingenrecht van juni 2018, jaargang 17, nr. 15.
 • E.E.M. Bezem en S. Thelosen, ‘Het recht op verblijf is niet absoluut. Het risico van een strafrechtelijke veroordeling’, Strafblad 2017, aflevering 3, p. 304-311. Lees het artikel
 • Advocatenblad
Max den Blanken | Cleerdin & Hamer advocatenLisa Meles - Cleerdin & Hamer Advocaten