Advocaat/Partner
Simeon Burmeister
Profiel

Burmeister is een meester in overtuigen.

Simeon Burmeister is advocaat sinds 1993 en houdt zich uitsluitend bezig met strafzaken. Vanaf 1994 is hij aan Cleerdin & Hamer verbonden, sinds 2001 als partner.

Mr. Burmeister heeft landelijke bekendheid gekregen door als advocaat op te treden in geruchtmakende strafzaken, zoals de bouwfraude en de vervolging van een gezinsvoogd in verband met de dood van het meisje Savanna. Ook staat hij professionals bij die bij het uitoefenen van hun werkzaamheden met het strafrecht in aanraking zijn gekomen.

Mr. Simeon was tien jaar lang portefeuillehouder strafrecht voor de voor de Raad van de orde Amsterdam en heeft in dat verband een bijzondere kennis op het gebied van verschoningsgerechtigden, beslagleggingen en doorzoekingen. Als geboren Amsterdammer met veel ervaring in het commune strafrecht is hij bovendien verbaal zeer begaafd, hetgeen in (schikkings-) onderhandelingen met het Openbaar Ministerie niet zelden tot een positief resultaat leidt. Mr. Burmeister geldt als de anchor van de sectie financieel en economisch strafrecht.

Expertise
 • Strafrecht
 • Financieel- en Economisch strafrecht
 • TBS
 • WvGGZ (Wet voor de Geestelijke Gezondheidszorg)

Simeon Burmeister heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

 • Strafrecht
 • Psychiatrisch Patiëntenrecht

Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Nevenfuncties
 • Lidmaatschap Raad van de Orde 2010-2020
 • Portefeuillehouder strafrecht  2010-2020
 • Waarnemend deken 2018-2020
 • Rechter plaatsvervanger (Alkmaar)
Opleiding
 • Nederlands recht aan de Universiteit van Amsterdam
 • Specialisatieopleiding strafrecht
Lidmaatschappen
 • Lid van NVSA (Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten)
Publicaties
 • S. Burmeister & A.M. Timorason, ‘Een praktische kijk op de nieuwe gedragsregels’, in: P.P.J. van der Meij, S.L.J. Janssen, R. Malewicz & A.M. Timorason (red.), in: Aan de slag (Liber Amicorum Gerard Hamer), Sdu 2018, p. 33-38. Lees de bijdrage
Roger Jansen | Cleerdin & Hamer advocatenRobert Malewicz