Profiel

Kenmerkend voor Sigriet is haar open en directe wijze
van communiceren. Haar vasthoudendheid zorgt ervoor
dat het maximale resultaat bereikt wordt.

Sigriet Jongstra is in 1994 afgestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen, in de richtingen Privaat- en Strafrecht. Ze startte haar loopbaan bij een grote verzekeraar als letselschadejurist en heeft daar gedurende zes jaren de WA-kant goed leren kennen. In 2000 is zij overgestapt naar de “slachtofferkant”. Ze werkte enige tijd bij een grote rechtbijstandverzekeraar en is vervolgens van 2009 t/m 2016 als letselschadejurist bij een middelgroot gespecialiseerd letselschade (advocaten)kantoor werkzaam geweest.

In 2017 is Sigriet beëdigd als advocaat en werkte zij gedurende anderhalf jaar op de letselschade-sectie van een groot advocatenkantoor. Per september 2018 is ze overgestapt naar Cleerdin & Hamer Almere.

In haar gevarieerde loopbaan heeft Sigriet alle facetten van het aansprakelijkheidsrecht in het algemeen en de letselschade in het bijzonder leren kennen. Ze beschikt over een zeer ruime ervaring en uitgebreide expertise. Sigriet Jongstra staat cliënten bij in de meest uiteenlopende letselschadezaken, op een betrokken en persoonlijke wijze. Hierbij streeft ze zoveel mogelijk naar optimale compensatie van de cliënt, zowel in als buiten rechte. Sigriet is aangesloten bij Stichting LANGZS (Landelijk Advocaten netwerk Gewelds- en Zeden Slachtoffers). Bij de stichting zijn advocaten aangesloten die gespecialiseerd zijn in het verlenen van juridische bijstand aan slachtoffers van gewelds- en zedenmisdrijven. Alle deelnemende advocaten hebben specifieke kennis en ervaring op dit rechtsgebied, alsmede affiniteit met slachtoffers.

Voor Sigriet staat het belang van het slachtoffer voorop. Ze kent de wegen die tot het beste resultaat leiden en gaat daarbij inventief te werk. Kenmerkend voor Sigriet is haar open en directe wijze van communiceren. Haar vasthoudendheid zorgt ervoor dat, zelfs bij trainerende verzekeraars, het maximale resultaat bereikt wordt. Sigriet bekijkt samen met het slachtoffer hoe diens situatie zoveel als mogelijk teruggebracht kan worden naar de situatie zoals die voor het ontstaan van het letsel aan de orde was.

Expertise
 • Letselschade
 • Militaire letselschade
 • Medische Tuchtzaken
 • Aansprakelijkheidsrecht
 • Verkeersrecht en -slachtoffers

Sigriet Jongstra heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten het volgende rechtsgebied geregistreerd:

 • Letselschade
 • Slachtofferzaken

Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Opleiding
 • Nederlands recht aan de Rijksuniversiteit Grongingen, privaat- en strafrecht
 • Diverse specialisatiecursussen op het gebied van letselschade en aansprakelijkheidsrecht
Lidmaatschappen
 • Lid Vereniging Flevolandse Zakenvrouwen
 • Lid GSFD
 • Lid Militaire Balie
 • Lid van LANGZS (Landelijk Advocaten netwerk Gewelds- en Zeden Slachtoffers)
Jan Hoek - advocaat strafrecht | Cleerdin & Hamer AdvocatenCleerdin & Hamer Advocaten - Carlijn Nieuwenhuis