Roger Jansen

Het is de kunst om eerst de verschillende kanten van een conflict te bekijken en vervolgens de invalshoek te kiezen die het gunstigst is voor de cliënt. Zonder de visie van de wederpartij te doorgronden kom je niet tot een optimaal resultaat

Het zwaartepunt binnen de praktijk van mr. Jansen ligt op het gebied van het arbeidsrecht en ontslagrecht. Tevens staat hij regelmatig statutair directeuren en ZZP’ers bij. Als gepassioneerd autoliefhebber en autokenner heeft mr. Jansen zich daarnaast toegelegd op het verlenen van juridische bijstand in geschillen met betrekking tot de koop, verkoop, reparatie en restauratie van moderne en klassieke auto’s.

Naast advocaat is mr. Jansen de zakelijk leider van Cleerdin & Hamer Advocaten. Met name zijn zakelijke cliënten waarderen het dat hij uit eerste hand weet wat er in een onderneming speelt. Hij is niet alleen specialist op het gebied van het arbeids- en ontslagrecht op basis van boekenkennis, maar ook door zijn jarenlange praktijkervaring.

Bij mr. Jansen staat het streven naar een regeling buiten rechte en het trachten te voorkomen van langslepende en kostbare juridische procedures voorop. Indien nodig kruist hij echter graag en veelal met succes de degens in de Rechtbank. Zijn missie is het bereiken van een zo goed mogelijk resultaat binnen een redelijke termijn, waarbij de kosten inzichtelijk worden gemaakt en binnen de perken worden gehouden.

Mr. Jansen is advocaat sedert 1993, is partner bij Cleerdin & Hamer Advocaten vanaf 1997 en staat naast bedrijven en organisaties ook particulieren bij. Mr. Jansen is hoofd van de sectie arbeidsrecht.

Expertise:

  • Arbeidsrecht
  • Algemeen verbintenissenrecht (o.a. overeenkomsten van koop/verkoop en opdracht)

Opleidingen:

  • Nederlands recht aan de Rijks Universiteit te Groningen (zowel civielrecht als strafrecht)
  • Jansen heeft een postacademische opleiding arbeidsrecht gevolgd.