Profiel

Het is de kunst om eerst de verschillende kanten van een conflict
te bekijken envervolgens de invalshoek te kiezen die het gunstigst
is voor de cliënt. Zonder de visie van de wederpartij te doorgronden
kom je niet tot een optimaal resultaat.

Mr. (Roger) Jansen is vanaf 1993 gedurende bijna 30 jaar als advocaat werkzaam geweest bij Cleerdin & Hamer Advocaten, vanaf 1997 in de hoedanigheid van Partner. Daarnaast heeft Roger Jansen vele jaren de positie van zakelijk leider van Cleerdin & Hamer bekleed.

Het zwaartepunt binnen de praktijk van Roger Jansen heeft steeds gelegen op het gebied van het arbeidsrecht en ontslagrecht. Als gepassioneerd autoliefhebber en autokenner heeft Roger Jansen zich daarnaast echter in toenemende mate toegelegd op het verlenen van juridische bijstand in geschillen met betrekking tot de koop, verkoop, reparatie en restauratie van moderne en klassieke auto’s. Zie ook de website www.miskoop.nl.

Met ingang van 1 januari 2023 bekleedt Roger Jansen binnen Cleerdin & Hamer Advocaten de adviserende functie van Of Counsel.

Expertise
  • Arbeidsrecht
  • Algemeen verbintenissenrecht (o.a. overeenkomsten van koop/verkoop en opdracht)

Roger Jansen heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

  • Arbeidsrecht
  • Verbintenissenrecht

Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Opleiding
  • Nederlands recht aan de Rijks Universiteit te Groningen (zowel civielrecht als strafrecht)
  • Postacademische opleiding arbeidsrecht
Jeroen Spoor | Cleerdin & Hamer advocatenmr. Simeon Burmeister | Cleerdin & Hamer advocaten