Advocaat/Partner
Sabine Pijl
Profiel

Sabine staat ondernemingen en privépersonen bij die in aanraking
komen met de FIOD, NVWA-IOD, AFM, DNB of Nederlandse Arbeidsinspectie

Sabine Pijl is als partner verbonden aan ons kantoor. Zij is gespecialiseerd in het financieel-economisch strafrecht en heeft ruime ervaring op het gebied van fraudezaken (oplichting, valsheid in geschrift, omkoping, witwassen en faillissementsfraude) en milieustrafrechtzaken. In haar praktijk krijgt zij ook veel te maken met ondernemingen waar een calamiteit of bedrijfsongeval heeft plaatsgevonden.

Sabine staat ondernemingen en privépersonen bij die in aanraking komen met de FIOD, NVWA-IOD, AFM, DNB of Nederlandse Arbeidsinspectie. Tot haar clientèle behoren spelers uit de financiële wereld, vastgoed, afvalverwerking, chemische industrie en bouw. Ook staat zij professionele dienstverleners (o.m. notarissen, accountants, belastingadviseurs) bij die in hun praktijk te maken krijgen met het strafrecht.

Ondernemingen worden in het kader van een strafrechtelijk onderzoek veelvuldig geconfronteerd met beslag op vermogensbestanddelen, hetgeen grote nadelige (financiële) gevolgen kan hebben voor de bedrijfsvoering. Sabine is specialist op het gebied van strafvorderlijk beslag. Zij publiceert regelmatig op dit terrein en is als gastdocent verbonden aan de Universiteit van Amsterdam.

Naast Nederlands en Engels spreekt zij vloeiend Spaans. In Spaanstalige landen staat zij ondernemers of privé-personen bij in strafrechtelijke (of daaraan gerelateerde) kwesties.

Expertise
 • Strafrecht
 • Ontnemingsrecht
 • Financieel-economisch strafrecht
 • Internationaal strafrecht (uitlevering en overlevering)
 • Bedrijfsongevallen SZW

Sabine Pijl heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

 • Strafrecht
 • Financieel Economisch strafrecht
 • Milieustrafrecht
 • Fiscaal strafrecht
 • Uit- en overleveringszaken

Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Nevenfuncties
 • Gastdocent aan het Eggens Instituut van de Universiteit van Amsterdam
 • Docent aan het Gerard Hamer Instituut
Opleiding
 • Nederlands recht, specialisatie strafrecht en privaatrecht, Universiteit Maastricht en Universiteit van Amsterdam
 • Universidad Autónoma te Madrid
Lidmaatschappen
 • Lid NVJSA
Publicaties
 • ‘Ministerie LNV en OM zetten in op strafrechtelijke maatregelen tegen kalverenfraude’, Blog van 26 januari 2018. Lees de blog
 • ‘Multinationals en rechtbanken’, Artikel in Milieu Magazine, maart 2017. Lees het artikel
 • Pijl & P.P.J. van der Meij, ‘Inbeslagneming als het zwarte gat van een strafrechtelijk onderzoek en het gebrek aan een effectieve beklagprocedure’, Strafblad2016 (augustus), p. 185-193. Lees het artikel
 • Pijl, annotatie bij EHRM 13 oktober 2015, nr 3503/08 (Ünsped vs. Bulgarije), European Human RightsCases, Sdu 2016-2, p. 75-79.
 • Pijl e.a., ‘Kroniek Materieel Strafrecht’, Advocatenblad Kronieken2015/5 (december), p. 3-14. Lees de kroniek
 • Pijl e.a., ‘Kroniek Formeel Strafrecht’, Advocatenblad Kronieken2015/5 (december), p. 15-38. Lees de kroniek
 • Pijl & M.M.R. Slaghekke, ‘Betekeningsperikelen en de gemachtigde raadsman’, Advocatenblad2015 (december), p. 49. Lees het artikel
 • Pijl & M.M.R. Slaghekke, ‘Het beroep onder de loep. De aanpak van faciliterende beroepsbeoefenaren’, Strafblad2015 (november), p. 416-421. Lees het artikel
 • S. Pijl, Voordeelsbeslag: de onderneming aan handen en voeten gebonden!, Tijdschrift Onderneming & Strafrecht in. Praktijk, Januari 2014, nr. 1, p. 41-44 Lees het artikel
Lisa Bosscher - Cleerdin & Hamer AdvocatenGeert-Jan Kruizinga - Cleerdin & Hamer Advocaten