“Michael is specialist op het gebied van militaire zaken en heeft vele militairen, veteranen en nabestaanden van militairen bijgestaan in diverse geruchtmakende zaken en als één van de weinige advocaten gespecialiseerd in juridische kwesties met betrekking tot de inlichtingendiensten MIVD en AIVD.”

Mr. M.P.K. Ruperti (Michael) studeerde rechten aan de Vrije Universiteit te Amsterdam.

Na zijn studie en studentstage in de advocatuur is hij in 1999 in dienst getreden bij de Militair Juridische Dienst van Defensie. Na de officiersopleiding van de Koninklijke Militaire Academie was hij van 2000 tot maart 2007 in de rang van kapitein werkzaam bij de afdeling Militaire Zaken van het Openbaar Ministerie te Arnhem.

Gedurende zijn tijd bij het parket en de rechtbank te Arnhem heeft mr. Ruperti veel ervaring opgedaan in het commune strafrecht, het militaire straf- en tuchtrecht en het militaire ambtenarenrecht.

In 2004-2005 is mr. Ruperti als Legal Advisor en plaatsvervangend Chef Staf van het Nederlandse militaire contingent voor 6 maanden uitgezonden geweest naar Bosnië-Herzegovina.

Mr. Ruperti is advocaat sedert 16 maart 2007. Als advocaat geldt mr. Ruperti als specialist op het gebied van militaire zaken. Hij heeft vele militairen en veteranen bijgestaan in diverse geruchtmakende zaken. Ook heeft hij diverse nabestaanden van militairen succesvol bijgestaan. Verder is mr. Ruperti één van de weinige advocaten die is gespecialiseerd in juridische kwesties met betrekking tot de inlichtingendiensten MIVD en AIVD. 

Mr. Ruperti is één van de oprichters van de door de Orde van Advocaten officieel erkende specialisatievereniging “de Militaire Balie”.

Ook treedt mr. Ruperti regelmatig op in de media over militaire onderwerpen. In 2017 is het inmiddels succesvolle boek ‘Dood door eigen vuur’ van hem verschenen bij uitgeverij Spectrum. 

Mr. Ruperti is hoofd van de sectie militair recht.

Expertise:

  • Militair straf- en tuchtrecht, militair ambtenarenrecht, commuun strafrecht, inlichtingendiensten

Opleidingen:

  • Nederlands recht aan de Vrije Universiteit te Amsterdam (strafrecht)
  • Specialistische Officiersopleiding aan de Koninklijke Militaire Academie

Lidmaatschappen:

  • De Militaire Balie

Publicaties & Media: