Profiel

Michael is specialist op het gebied van militaire zaken en heeft
vele militairen, veteranen en nabestaanden van militairen bijgestaan
in diverse geruchtmakende zaken en als één van de weinige advocaten gespecialiseerd in juridische kwesties met betrekking tot de
inlichtingendiensten MIVD en AIVD.

Mr. M.P.K. Ruperti (Michael) studeerde rechten aan de Vrije Universiteit te Amsterdam.

Na zijn studie en studentstage in de advocatuur is hij in 1999 in dienst getreden bij de Militair Juridische Dienst van Defensie. Na de officiersopleiding van de Koninklijke Militaire Academie was hij van 2000 tot maart 2007 in de rang van kapitein werkzaam bij de afdeling Militaire Zaken van het Openbaar Ministerie te Arnhem.

Gedurende zijn tijd bij het parket en de rechtbank te Arnhem heeft mr. Ruperti veel ervaring opgedaan in het commune strafrecht, het militaire straf- en tuchtrecht en het militaire ambtenarenrecht.

In 2004-2005 is mr. Ruperti als Legal Advisor en plaatsvervangend Chef Staf van het Nederlandse militaire contingent voor 6 maanden uitgezonden geweest naar Bosnië-Herzegovina.

Mr. Ruperti is advocaat sedert 16 maart 2007. Als advocaat geldt mr. Ruperti als specialist op het gebied van militaire zaken. Hij heeft vele militairen en veteranen bijgestaan in diverse geruchtmakende zaken. Ook heeft hij diverse nabestaanden van militairen succesvol bijgestaan. Verder is mr. Ruperti één van de weinige advocaten die is gespecialiseerd in juridische kwesties met betrekking tot de inlichtingendiensten MIVD en AIVD.

Mr. Ruperti is één van de oprichters van de door de Orde van Advocaten officieel erkende specialisatievereniging “de Militaire Balie”.

Ook treedt mr. Ruperti regelmatig op in de media over militaire onderwerpen. In 2018 is het in samenwerking met hem geschreven succesvolle boek ‘Dood door eigen vuur’ verschenen bij uitgeverij Spectrum.

Mr. Ruperti is hoofd van de sectie militair recht.

Expertise

Michael Ruperti heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten het volgende rechtsgebied geregistreerd:

  • Strafrecht

Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Opleiding
  • Nederlands recht aan de Vrije Universiteit te Amsterdam (strafrecht)
  • Specialistische Officiersopleiding aan de Koninklijke Militaire Academie
Lidmaatschappen
  • De Militaire Balie
Publicaties
Media
Cor de Lange | Cleerdin & Hamer advocatenCleerdin & Hamer Advocaten - Floor Rost Onnes