Profiel

Mensen met behoefte aan een nuchtere aanpak zijn bij mij aan
het juiste adres. U bent geen nummer, maar een persoon.

Mr. Elwin Boskma is al ruim 20 jaar advocaat in de regio Alkmaar. Hij typeert zich als advocaat door zijn directe aanpak. Hij houdt niet van zoete praatjes, maar is reëel, eerlijk en duidelijk. Anders gezegd; hij kan zijn cliënten in gewoon Nederlands vertellen wat er aan de hand is en hoe zij ervoor staan. Zo weet je als cliënt direct wat je te wachten staat.

Bovendien heeft mr. Boskma absoluut geen 9 tot 5 mentaliteit. Dit kan voor jou als cliënt betekenen dat hij jou als dat nodig is ook buiten kantoortijden belt of bezoekt, of in het weekend indien noodzakelijk. Hier zal hij dan met jou afspraken over maken.

Mr. Boskma is met name binnen de volgende gebieden actief als advocaat:

Strafrecht

Door zijn jarenlange ervaring als strafrechtadvocaat en zijn stage bij de politie Zwolle begrijpt mr. Boskma precies hoe de politie en het OM te werk gaan. Door zijn directe en transparante manier van werken, kan hij je optimaal bijstaan wanneer je als verdachte bent aangemerkt.

Als advocaat heeft mr. Boskma onder meer cliënten bijgestaan die werden verdacht van misdrijven zoals bijvoorbeeld afpersing, moord, doodslag, zedenzaken en mishandeling. Maar ook bij minder ernstige feiten zoals diefstal of heling staat hij voor zijn cliënten klaar.

Bovendien is mr. Boskma bij uitstek de advocaat om jou bij te staan in zaken waar brand(stichting) en (illegaal) vuurwerk een rol spelen. Door zijn functie als Brandmeester bij de Brandweer beschikt hij namelijk over de nodige specialistische kennis over deze onderwerpen.

Verkeersstrafrecht

Bij verkeersstrafrecht wordt vaak gedacht aan ingevorderde rijbewijzen en rijden onder invloed. Daarnaast staat hij ook cliënten bij in ernstigere zaken, zoals het doorrijden na een ongeval. En ook wanneer je iemand hebt aangereden en hier iemand bij is omgekomen.

Jeugd(straf)recht

Wanneer je als minderjarige in aanraking komt met het strafrecht, komt er vaak veel op je af. Mr. Elwin Boskma houdt van een volwassen aanpak, waarbij hij je wijst op de mogelijkheden, maar ook je eigen verantwoordelijkheden. Jouw mening telt en vertrouwelijkheid staat voorop. Mr. Boskma vindt het belangrijk dat er juist binnen het jeugdstrafrecht buiten de normale kaders gedacht wordt. Denken in mogelijkheden in plaats van onmogelijkheden.

BOPZ / Psychisch patiëntenrecht

Mr. Elwin Boskma staat veel mensen bij die tegen hun wil zijn opgenomen in een GGZ-instelling. Mensen in een GGZ-instelling hebben vaak het gevoel dat ze worden weggezet als gek en ervaren hun verblijf soms als straf. Mr. Boskma vindt het erg belangrijk om mensen in hun waarde te laten. Hij neemt altijd de tijd om met zijn cliënten in gesprek te gaan zodat hij weet wat belangrijk voor hen is en om waar nodig nog dingen duidelijk te maken. Zo probeert hij duidelijkheid te verschaffen in een periode vol verwarring. Ditzelfde geldt natuurlijk voor mensen met een TBS- of PIJ-maatregel zijn opgenomen. Hij zal ook voor deze cliënten kijken of er mogelijkheden zijn binnen de psychiatrie, waardoor er meer nadruk ligt op de behandeling en er mogelijk meer vrijheden zijn.

Expertise
 • Strafrecht
 • Verkeersstrafrecht
 • TBS
 • Jeugdstrafrecht
 • PIJ-maatregel
 • Internationaal strafrecht (overlevering en uitlevering)
 • Jeugdrecht (ondertoezichtstellingen en uithuisplaatsingen)
 • BOPZ (psychiatrisch patiëntenrecht)

Elwin Boskma heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

 • Personen- en Familierecht
 • Jeugdbeschermingsrecht en Psychiatrisch Patiëntenrecht en Strafrecht
 • Jeugdstrafrecht
 • Internationaal strafrecht
 • TBS
 • Uit- en overleveringszaken

Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Nevenfuncties
 • Bevelvoerder Brandweer Alkmaar
Opleiding
 • Privaat- en Strafrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen
Lidmaatschappen
 • Lid van de werkgroep Jeugdrecht
 • Lid van de werkgroep BOPZ
 • Lid van de vPAN (Vereniging van Psychiatrisch Patiëntenrecht)
 • Lid van de VSAN (Vereniging Sociale Advocatuur Nederland)
mr. Simeon Burmeister | Cleerdin & Hamer advocatenRobert Malewicz | Cleerdin & Hamer advocaten