Profiel

Vindingrijkheid, bevlogenheid en mijn oog voor detail
typeren mij als advocaat. Ik vind het een sport om vanaf
de prille start mijn zaken tot in alle finesses te beheersen.

Vanaf het jaar 2013 ben ik als strafrechtadvocaat aan Cleerdin & Hamer Advocaten verbonden. Dat was een hernieuwde kennismaking. Tijdens mijn rechtenstudie werkte ik al als juridisch medewerker (2005-2008) bij kantoor. Tussentijds maakte ik een uitstapje naar de wetenschap en ben ik aan de Universiteit Utrecht gepromoveerd op onderzoek naar de handhaving van discriminatiewetgeving in de politiepraktijk (april 2013).

Almere

Onze vestiging in Almere is met recht mijn ‘thuisbasis’ te noemen. Ik ben in Almere opgegroeid en weet mijn weg daar goed te vinden. Die binding met de Flevopolder komt in de praktijk vaak goed van pas. Zo is een van mijn eerste zaken uiteindelijk geseponeerd, omdat de exacte locatie van een snelheidsovertreding in het midden bleef. Was dit in het Almeerse of Lelystadse deel van de Oostvaardersdijk? Een juridische invalshoek die nooit in mij zou zijn opgekomen als ik de situatie ter plaatse niet op mijn duimpje had gekend.

Wat mij typeert als advocaat

Vindingrijkheid, bevlogenheid en mijn oog voor detail typeren mij als advocaat. Ik vind het een sport om vanaf de prille start mijn zaken tot in alle finesses te beheersen. Zo creëer ik rust en overzicht op een moment in het proces dat het daaraan bij de andere deelnemers nogal eens ontbreekt. Vanuit die overzichtspositie weet ik mijn vinger ook feilloos op de zere plek(ken) te leggen. Zie ik een (juridische) opening dan weet ik van geen wijken tot mijn punt is gemaakt.

Laagdrempelig en open contact met cliënten vormt de basis waaruit ik werk. Ik heb oog voor de mens achter de strafzaak. Voor een verdachte staat er veel op het spel en kan het gevoel bestaan alleen tegen het systeem op te moeten boksen. Roept dat spanningen, twijfels of vragen op? Bij mij kunt u daarmee terecht. Waar nodig en mogelijk besteed ik extra zorg aan persoonlijke begeleiding voorafgaand aan de behandeling van uw strafzaak. Mijn cliënten staan zo steviger in hun schoenen op zitting.

Expertise

U kunt bij mij terecht voor strafzaken in alle soorten en maten (o.a. gewelds-, vermogens- en Opiumwetdelicten). Op verschillende terreinen heb ik mij nog verder gespecialiseerd. Zo behandel ik veel zaken op het gebied van computercriminaliteit (cybercrime), waaronder de zaak tegen de vermeend webcamafperser Aydin C. Bij politie, Openbaar Ministerie en de rechterlijke macht is cybercrime een relatief nieuwe tak van sport. Dat creëert volop kansen en mogelijkheden voor het voeren van de verdediging. Verder ben ik specialist op het gebied van jeugd(straf)zaken, cassatiezaken en discriminatiezaken.

Chana is Local Partner van onze vestiging Almere.

Expertise
 • Strafrecht
 • Cybercrime
 • Jeugd(straf)recht
 • Cassatie
 • Discriminatiezaken

Chana Grijsen heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

 • Strafrecht
 • Jeugdstrafrecht
 • Cassatie

Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Nevenfuncties
 • Gecertificeerd gespreksleider intervisie
Opleiding
 • Rechtsgeleerdheid aan de Vrije Universiteit Amsterdam (afstudeerrichtingen: strafrecht en criminologisch-juridisch)
 • Leergang strafrechtelijk bewijsrecht vanuit verdedigingsperspectief (VU Amsterdam)
 • Cassatietechnieken strafzaken
 • Basiscursus Cybercrime (Bijzonderstrafrecht.nl Academie)
 • OSR-cursus Cybercrime
 • Basiscursus Jeugdrecht
 • Actualiteiten Jeugdrecht
Lidmaatschappen
 • Lid Nederlandse Vereniging van Jonge Strafrechtadvocaten (NVJSA)
 • (Aspirant)Lid Vereniging van Cassatieadvocaten in Strafzaken (VCAS)
Publicaties
 • “Gerards rariteitenkabinet: een verzameling van buitenwettelijke verschijnselen in de strafrechtelijke cassatieprocedure”, Grijsen, in: Aan de slag. Liber Amicorum Gerard Hamer
 • De uitbreiding van de strafbaarstelling van grooming met de inzet van de lokpuber tot doel. Het voorstel tot wijziging van artikel 248e sr als een wolf in schaapskleren“, Grijsen, B.J. Polman & A. de Lange, 2017, Strafblad, aflevering 4, p. 382-389
 • “De pilot voorbij: pleidooi voor een permanente rol voor de advocatuur binnen de ZSM-werkwijze”, Grijsen, 2015, Strafblad (57), afl. 5, p. 403-409
 • “De handhaving van discriminatiewetgeving in de politiepraktijk (diss. Utrecht UU)”, Grijsen, 2013, Den Haag: Boom Juridische Uitgevers
 • “Shifting responsibilities between the prosecution service and police in cases of discrimination: law, policy and practice”, Grijsen, 2012, in: M.F.H. Hirsch Ballin et al. (eds.), Shifting responsibilities in Criminal Justice. Collection of essays following the annual criminal law PhD-Day, Den Haag: Eleven/Boom Juridische Uitgevers
 • “Belediging en bedreiging van politiemensen”, J. Naeyé, M. Bakker & C. Grijsen, 2019, Apeldoorn: Politie & Wetenschap
 • “Het onzichtbare laatste woord: de ‘Borgers-brief”, G.P. Hamer & C. Grijsen, 2007, Rechtsgeleerd Magazijn Themis, afl. 5, p. 190-196
 • “Nederland een vernederland?”, G.P. Hamer & C. Grijsen, 2007, NJCM-Bulletin, afl. 4, p. 430-441
 • “Spiegeltje spiegeltje aan de wand, wie is de knapste van het land?”, G.P. Hamer & C. Grijsen, 2007, NJB
Paul Verweijen | Cleerdin & Hamer AdvocatenMax den Blanken | Cleerdin & Hamer advocaten