Bianca Hampsink is in 2012 beëdigd als advocaat en sinds juli 2016 werkzaam bij Cleerdin & Hamer Advocaten te Amsterdam, waar zij procedeert en adviseert op het gebied van het arbeidsrecht en het vastgoedrecht.

Bianca heeft gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam. In 2010 heeft zij de Master Privaatrechtelijke Rechtspraktijk alsmede de Master Arbeidsrecht succesvol afgerond.

Na haar studie heeft Bianca eerst een jaar bij een grote bank gewerkt in zowel Amsterdam als in Brussel. In 2012 heeft zij de overstap naar de advocatuur gemaakt en sinds die tijd zich bezig gehouden met de civiele rechtspraktijk en zich gespecialiseerd in het arbeidsrecht en in het huurrecht.

Expertise:

  • Arbeidsrecht
  • Vastgoedrecht

 Opleidingen:

  • Bachelor Rechtsgeleerdheid aan de Universiteit van Amsterdam
  • Master Privaatrecht aan de Universiteit van Amsterdam
  • Master Arbeidsrecht aan de Universiteit van Amsterdam
  • Grotius specialisatieopleiding Arbeidsrecht (cum laude)

 Nevenfuncties/Lidmaatschappen:

  • Lid van de Vereniging voor Arbeidsrecht (VvA)
  • Lid van de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN)

Publicaties:

  •   J.G.L. Dorrestein, B.A.M. Hampsink, M.J. Jongste, ‘Twaalf ambachten, dertien ongelukken: werkgeversaansprakelijkheid bij arbeidsongevallen’, in: P.P.J. van der Meij, S.L.J. Janssen, R. Malewicz & A.M. Timorason (red.), in: Aan de slag (Liber Amicorum Gerard Hamer), Sdu 2018, p. 55-67. Lees de bijdrage
  • Bianca  Hampsink  & Leonie Dorrestein, “Opvolgend werkgeverschap: wond nog niet gehecht” in Advocatenblad 2018-1,( pp. 53-55)