Marijke Jongste is sinds 2012 werkzaam als advocaat en sinds februari 2018 bij Cleerdin & Hamer Advocaten te Amsterdam.
Na enkele jaren werkzaam geweest te zijn op de Universiteit van Amsterdam heeft Marijke gekozen voor de advocatuur waar zij zich heeft toegelegd op de algemene civiele praktijk, met als specialisatie arbeids- en vastgoedrecht.

Marijke heeft ruime praktijkervaring met vele aspecten van het arbeids- en vastgoedrecht zoals ontslagzaken, het adviseren over arbeidsvoorwaarden,privacy op de werkvloer, de statutair directeur, onrechtmatige werknemersconcurrentie, fraude, non-conformiteit en huurgeschillen.

Cliënten waarderen haar doortastendheid, scherpe blik en onderhandelingscapaciteiten. Als pragmatisch advocaat probeert Marijke kostbare procedures te voorkomen en een oplossing buiten rechte te vinden. Indien nodig schroomt zij een gang naar de rechtbank niet.

 Expertise:

  • Arbeidsrecht
  • Vastgoedrecht

 Opleidingen:

  • Rechtsgeleerdheid aan de Universiteit van Amsterdam
  • Verschillende cursussen met de specialisaties procederen in het burgerlijk recht en arbeidsrecht

 Nevenfuncties/Lidmaatschappen:

  • Lid van de Jonge Ondernemende Advocaten Amsterdam (JOAA)

Publicaties & Media:

  • Marijke Jongste, ‘De gefixeerde schadevergoeding: een ‘fixed’ vervaltermijn?’, WWZ Toen en nu, 2017, p. 26-31.  Lees het boek
  • J.G.L. Dorrestein, B.A.M. Hampsink, M.J. Jongste, ‘Twaalf ambachten, dertien ongelukken: werkgeversaansprakelijkheid bij arbeidsongevallen’, in: P.P.J. van der Meij, S.L.J. Janssen, R. Malewicz & A.M. Timorason (red.), in: Aan de slag (Liber Amicorum Gerard Hamer), Sdu 2018, p. 55-67. Lees de bijdrage