Profiel

Haar mensgerichte aanpak, onuitputtelijke energie en vermogen
om complexe materie in begrijpelijke taal uit te leggen, maken
haar een prettige en betrouwbare belangenbehartiger voor cliënten.

Lisa Meles is sinds 2014 advocaat en sloot zich in 2020 aan bij Cleerdin & Hamer in Alkmaar. Via haar algemene strafrechtpraktijk en civiele praktijk staat ze cliënten bij in uiteenlopende zaken.

Haar mensgerichte aanpak, onuitputtelijke energie en vermogen om complexe materie in begrijpelijke taal uit te leggen, maken haar een prettige en betrouwbare belangenbehartiger voor cliënten. Ze gaat doelgericht te werk en vindt het daarbij van belang de kansen en risico’s eerlijk uiteen te zetten.

Lisa Meles heeft ruime ervaring in het commune strafrecht. Zo verdedigt ze onder andere cliënten die worden beschuldigd van diefstal, geweldsmisdrijven als mishandeling, openlijke geweldpleging, moord of doodslag, maar ook druggerelateerde feiten, verkeersovertredingen of zedendelicten. Zowel voor OM-zittingen als voor meervoudige kamerzaken kunt u bij haar terecht.

Daarnaast behandelt zij civiele en bestuursrechtelijke zaken. Dit kunnen strafrechtgerelateerde kwesties zijn, zoals procedures rond de weigering van een VOG-aanvraag, overtredingen van de Wet Personenvervoer 2000 of woningsluiting op grond van de Opiumwet. Door haar veelzijdige interesse heeft zij ook expertise op het gebied van het verbintenissenrecht en het huurrecht.

Lisa staat zowel in als buiten procedures cliënten bij. Zij adviseert, onderhandelt en pleit dagelijks in de rechtbank.

Expertise
  • Commune strafrecht
  • Civiel recht

Lisa Meles heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

  • Strafrecht
  • Algemene praktijk (Bestuursrecht, Burgerlijk recht, Strafrecht)

Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Opleiding
  • Nederlands recht, masters Strafrecht & criminologie en Bedrijfsrecht, aan de Rijksuniversiteit Groningen
Lidmaatschappen
  • De Nederlandse Vereniging van Jonge Strafrechtadvocaten
  • De Jonge Balie Noord-Holland (tevens bestuurslid 2017 – 2019)
Sjoerd Thelosen | Cleerdin & Hamer advocatenSophie Hof | Cleerdin & Hamer advocaten