Profiel

Het uiteindelijke doel moet een haalbaar doel zijn. Als u vooraf weet
wat uw kansen zijn, kan teleurstelling achteraf worden voorkomen.

Sinds 2020 ben ik werkzaam bij bij Cleerdin & Hamer advocaten. Voor die tijd ben ik een aantal jaren werkzaam geweest bij een advocatenkantoor in Amsterdam met een algemene rechtspraktijk, waarbij ik ruime (proces)ervaring heb opgedaan. Doordat ik zowel een master Nederlands recht (afstudeerrichting privaatrecht) als fiscaal recht heb gedaan, ben ik in staat vanuit een breed perspectief cliënten te adviseren en bij te staan binnen uiteenlopende rechtsgebieden.

Bij Cleerdin & Hamer ben ik werkzaam binnen de secties familierecht en vastgoed. Door mijn ervaring in de algemene rechtspraktijk heb ik veel geprocedeerd. In procedures in het familierecht spelen emoties vaak een grote rol, terwijl in het vastgoedrecht veelal zakelijke belangen maatgevend zijn. Deze afwisseling spreekt mij erg aan.

In mijn werk zeg ik u waar het op staat, waarbij ik ook rekening houd met uw emoties maar ik ook duidelijk zal zijn als de juridische werkelijkheid niet aansluit bij uw wensen. Dat kan teleurstellend zijn, maar ik denk dat het belangrijk is dat u helder wordt geïnformeerd, zodat u weet wat uw rechten zijn en welke mogelijkheden er wél zijn. Ik zal u deze mogelijkheden schetsen en samen met u een plan van aanpak maken.

Familierecht

In de familierechtpraktijk spelen emoties een belangrijke rol. Het is dan ook belangrijk dat een advocaat mensenkennis heeft en zich kan inleven in uw emoties.  Doordat ik tijdens mijn rechtenstudie jarenlang in de zorg heb gewerkt, heb ik veel mensenkennis. Ik ben zeer betrokken bij de maatschappij en mijn drive is om mensen te helpen. Als advocaat kan ik mij goed inleven in de emoties die bij bijvoorbeeld een echtscheiding spelen, maar ik schroom niet om duidelijk te zijn over wat haalbaar is en wat niet. Het uiteindelijke doel moet een haalbaar doel zijn. Als u vooraf weet wat uw kansen zijn, kan teleurstelling achteraf worden voorkomen.

Samen met u zal ik de strategie in uw zaak bepalen. In principe streef ik samen met u naar een oplossing zonder tussenkomst van een rechter.  Zeker als er kinderen in het spel zijn, is het beter om samen tot afspraken te komen en een vechtscheiding te voorkomen. Samenwonen, trouwen en kinderen krijgen doe je samen, maar scheiden ook. Door onderling afspraken te maken, is maatwerk mogelijk terwijl een uitspraak van de rechter wordt opgelegd, waardoor er minder rekening kan worden gehouden met uw persoonlijke wensen. Mocht het toch niet lukken om in overleg tot een oplossing te komen, dan schroom ik uiteraard niet om een procedure te starten.

Vastgoed

In mijn praktijk houd ik mij met name bezig met VvE-recht (appartementsrecht) en geschillen tussen opdrachtgever en aannemer (aansprakelijkheidsrecht). Binnen een VvE kunnen soms problemen rijzen, bijvoorbeeld omdat eigenaars willen uit- of verbouwen of omdat eigenaars hun woning willen verhuren via airbnb. Samen met u zal ik proberen om er in onderling overleg met het bestuur en de eigenaren uit te komen, maar soms is een procedure onvermijdelijk. Ook als het gaat om geschillen tussen opdrachtgever en aannemer zal er vaak geprocedeerd worden. Hoe goed een contract ook in elkaar steekt, er kunnen altijd tijdens of na het werk geschillen tussen de opdrachtgever en de aannemer ontstaan, bijvoorbeeld over kostenoverschrijding van de aanneemsom of omdat het eindresultaat niet naar wens is.

In mijn praktijk richt ik mij op het adviseren en in gerechtelijke procedures bijstaan van zowel particulieren als bedrijven.
Tijdens mijn werkzaamheden staat het belang van mijn cliënten voorop. In elke zaak zie ik een nieuwe uitdaging en complexe juridische vraagstukken los ik graag op.

Expertise
  • Familierecht
  • Vastgoed
Opleiding
  • Nederlands recht (afstudeerrichting privaatrecht) aan de Vrije Universiteit
  • Fiscaal recht aan de Vrije Universiteit
Lidmaatschappen
  • Jonge Balie Midden-Nederland
Publicaties
  • “Onderzoeksplicht versus mededelingsplicht”, maart 2021, Advocatenorde.nl
Cleerdin & Hamer Advocaten - Astrid van Vulpen