Profiel

Niet alleen het resultaat telt, maar ook de weg ernaar toe.

In het familierecht gaat het meestal om een gebeurtenis die diep ingrijpt in uw persoonlijke leven, zoals een scheiding. Te midden van alle emoties moeten er beslissingen worden genomen over uw toekomst, uw kinderen en uw financiële positie. Ik begrijp hoe lastig dit kan zijn en help u graag bij het vinden van een goede juridische en financiële oplossing. Bij voorkeur in overleg – zeker als er ook kinderen in het spel zijn – maar soms ook door de zaak voor te leggen aan de rechter.

Ik ben een veelzijdige jurist met een ruime ervaring in de (proces)advocatuur. In 2004 ben ik mijn carrière begonnen bij een groot kantoor op de Amsterdamse Zuidas. Daar heb ik cliënten bijgestaan in allerlei procedures bij de rechtbank – ook in kortgeding – en bij het hof in hoger beroep. Na jaren in de advocatuur heb ik vijf jaar gewerkt als bedrijfsjurist bij een bekend familiebedrijf.

In 2019 ben ik weer gaan studeren, een master Jeugdrecht aan de Universiteit Leiden. Dit onderdeel van het familierecht heeft mij bijzonder gegrepen. Ik studeerde af op het onderwerp ‘meeroudergezinnen’. Een meeroudergezin is een gezin dat uit meer dan twee ouders bestaat, bijvoorbeeld doordat een draagmoeder of donor betrokken is bij de geboorte en het opvoeden van een kind, of wanneer een vrouwenstel en een mannenstel samen kinderen opvoeden. Vaker ontstaan meeroudergezinnen echter na een scheiding, waarbij één of twee stiefouders het kind gaan mee-opvoeden. Meeroudergezinnen passen (nog) niet goed binnen de wettelijke regels die er voor gezinnen bestaan. Dat kan bijzondere problemen geven. Wie bewust kiest voor zo’n gezinsvorm doet er goed aan om afspraken op papier te zetten.

Bij Cleerdin & Hamer houd ik mij dan ook bezig met de juridische begeleiding van het ouderschap in het algemeen en het roze ouderschap in het bijzonder. Denk hierbij aan het opstellen van een (meer/co)ouderschapsplan of donorovereenkomst, maar ook aan de advisering rondom (nationaal en internationaal) draagmoederschap en het begeleiden van adoptieprocedures. Vanwege de juridische complexiteit is het voor wensouders belangrijk om advies in te winnen over de stappen die voorafgaand en ná de geboorte doorlopen moeten worden. Daar help ik u graag bij. In mijn werk ben ik erop gericht om wensouders de zorgen over juridische zaken zoveel mogelijk uit handen te nemen, zodat zij zich kunnen richten op datgene waar het echt om gaat: de vervulling van hun kinderwens.

Naast mijn werk als advocaat bij Cleerdin & Hamer zet ik mij in voor de Vereniging Ouders Kinderen & Kanker. Verder ben ik lid van de Balletcommissie van Het Nationale Ballet in Amsterdam.

Expertise
  • Personen- en Familierecht
Nevenfucties
  • Lid van de Balletcommissie van Het Nationale Ballet in Amsterdam
  • Redactielid tijdschrift Attent van de Vereniging Kinderkanker Nederland
Opleiding
  • Master Jeugdrecht aan de Universiteit Leiden 
  • Nederlands Recht aan de Universiteit Leiden
Cor de Lange | Cleerdin & Hamer advocatenCleerdin & Hamer Advocaten - Paul van Putten