Profiel

De toenemende internationalisering leidt ook binnen het
familierecht tot zaken die verder reiken dan alleen het
Nederlands recht en tot vraagstukken waarin ik mij graag
verdiep en u van vakkundig advies over kan voorzien.

Sinds 2011 ben ik werkzaam als advocaat binnen het personen- en familierecht. De eerste jaren ben ik werkzaam geweest bij een kantoor in Amsterdam met een algemene rechtspraktijk. Dankzij deze veelzijdige praktijk heb ik ruime (proces)ervaring opgedaan binnen het personen- en familierecht in het algemeen en meer in het bijzonder binnen het internationaal familierecht.

De toenemende internationalisering leidt namelijk ook binnen het familierecht tot zaken die verder reiken dan alleen het Nederlands recht. Zo hebben steeds meer Nederlanders een buitenlandse partner, wordt er getrouwd in het buitenland alwaar zij op dat moment wonen of hebben vermogen in het buitenland opgebouwd. Dit zijn aspecten die een rol kunnen spelen op het moment dat deze partners vervolgens besluiten om uit elkaar te gaan, als er zich afstammingsvraagstukken voordoen ten aanzien van de kinderen of als er onenigheid bestaat over de wijze waarop het ouderlijk gezag dient te worden uitgevoerd. Vraagstukken waarin ik mij graag verdiep en u van vakkundig advies over kan voorzien.

Bij Cleerdin & Hamer Advocaten houd ik mij uitsluitend bezig met het personen- en familierecht. Omdat het hierbij vaak om zeer persoonlijke aangelegenheden gaat, die niet alleen praktische en financiële maar ook emotionele gevolgen hebben, bent u gebaat bij een advocaat die zich niet alleen goed in uw situatie kan inleven maar die ook in staat is om u een haalbaar resultaat voor ogen te houden. Vanwege mijn sociale karakter heb ik goed oog voor de onderliggende emoties die uw keuzes en wensen kunnen bepalen, en weet ik dit te vertalen in een voor u prettige plan van aanpak en gunstig resultaat. Tegelijkertijd ben ik recht voor z’n raap en realistisch ingesteld. Omdat ik het belangrijk vind dat mijn cliënten weten waar zij aan toe zij en wat hen te wachten staat, zal ik niet aarzelen u erop te wijzen indien uw wensen niet voldoen aan de (juridische) werkelijkheid. Dit neemt niet weg dat ik natuurlijk graag met u bespreek wat er wel mogelijk is in uw situatie. Ik ben ervan overtuigd dat op het moment dat u juist geïnformeerd bent een passende oplossing zich zal aandragen.

Expertise

Charifa Achekar heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

  • Personen- en Familierecht
  • Jeugdbeschermingsrecht

Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Opleiding
  • Nederlands recht aan de Vrije Universiteit
mr. Patrick van der Meij | Cleerdin & Hamer advocatenGeert-Jan Kruizinga | Cleerdin & Hamer advocaten