Profiel

Mijn werkwijze kenmerkt zich door deskundigheid en betrokkenheid,
waarbij het belang van de cliënt te allen tijde voorop staat.

Mijn naam is Ben Polman en ik ben sinds 2015 strafrechtadvocaat in Amsterdam. Voor mijn carrière als advocaat studeerde ik aan de Universiteit Utrecht, waar ik de master Strafrecht behaalde. Tijdens deze master heb ik met succes deelgenomen aan het Excellent Mastertracé, een honoursprogramma voor excellente masterstudenten.

Als advocaat leg ik mij toe op rechtsbijstand in strafzaken. Ik heb een volledig strafrechtelijke praktijk waarbinnen ik mij met name bezighoud met commune strafzaken. Binnen de commune strafpraktijk heb ik ruime ervaring met gewelds-, vermogens-, zeden- en opiumdelicten. Zo heb ik opgetreden in meerdere spraakmakende strafzaken, bijvoorbeeld in die van een groep jongeren uit Zaandam die bekend staan als de ‘treitervloggers’of de strafzaak over de neergestoken advocate in Zoetermeer.

Naast commune strafzaken ben ik gespecialiseerd in internationaal strafrecht (uit- en overleveringsprocedures). Ook op dit terrein heb ik ruime ervaring, niet alleen in procedures voor de Nederlandse rechter, maar ook bij het Hof van Justitie van de Europese Unie in Luxemburg.

Naast mijn werk als advocaat doceer ik met regelmaat in het kader van het post academisch onderwijs voor advocaten, onder meer via het Gerard Hamer Instituut.

Mijn werkwijze kenmerkt zich door deskundigheid en betrokkenheid, waarbij het belang van de cliënt te allen tijde voorop staat.

Expertise
 • Strafrecht
 • Internationaal strafrecht (uit- en overlevering)

Ben Polman heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

 • Strafrecht
 • Internationaal strafrecht
 • Uit- en overleveringszaken

Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Opleiding
 • Strafrecht aan de Universiteit Utrecht
 • Excellent Mastertracé (honoursprogramma Universiteit Utrecht)
Lidmaatschappen
 • Lid van de Nederlandse Vereniging voor Jonge Strafrechtadvocaten (NVJSA)
Publicaties
 • R. van Leusden & B.J. Polman, ‘Advocaten die vragen, worden door de rechter-commissaris overgeslagen’, artikel in het Nederlands Tijdschrift voor Strafrecht, Lees het artikel
 • C. Grijsen, B.J. Polman & A. de Lange, ‘De uitbreiding van de strafbaarstelling van grooming met de inzet van de lokpuber tot doel. Het voorstel tot wijziging van artikel 248e sr als een wolf in schaapskleren’, Strafblad 2017, aflevering 4 (p. 382-389). Lees het artikel
 • B.J. Polman, ‘Het instituut van de borgsom in het Nederlandse strafprocesrecht. De voor- en nadelen in nationaal perspectief’, in: Ars Aequi, 6 juni 2015 (p. 437-447)
 • B.J. Polman, ‘Een wettelijk recht op schadevergoeding voor de gewezen verdachte: het sluitstuk van een eeuwendurende discussie?’ in Strafblad 2016/33 (afl. 3, p. 215-221).
 • R. van Leusden & B.J. Polman, ‘De verklaring van horen zeggen’, in: P.P.J. van der Meij (red.), Aan de slag. Liber amicorum Gerard Hamer, Den Haag: SDU Uitgevers 2018 (p. 163-169)
 • B.J. Polman & M.M.R. Slaghekke, ‘Overlevering: Hoe verloopt de overleveringsprocedure na een Europees aanhoudingsbevel ook alweer?’, in: Advocatenblad 2018/07
 • B.J. Polman, R. Malewicz & W.R. Jonk, ‘Barrières voor de opgeëiste persoon binnen de strafrechtelijke Europese rechtsruimte’, in: P.P.J. van der Meij (red.), Aan de slag. Liber amicorum Gerard Hamer, Den Haag: SDU Uitgevers 2018 (p. 209-217)
 • Kronieken materieel en formeel strafrecht, in: Advocatenblad 2015, 2016, 2017, 2018, 2019.
Lisa Meles - Cleerdin & Hamer AdvocatenSophie Hof | Cleerdin & Hamer advocaten