Advocaat
Astrid van Vulpen
Profiel

Mijn werkwijze kenmerkt zich door betrokkenheid, gedrevenheid
en daadkracht. Samen met u ga ik op zoek naar de juiste aanpak
voor uw strafzaak, waarbij uw belang altijd voorop staat.

Sinds 2019 ben ik werkzaam als strafrechtadvocaat bij Cleerdin & Hamer advocaten op onze vestiging in Almere. Daarvoor heb ik al geruime tijd ervaring opgedaan binnen het strafrecht. Zo heb ik enige tijd als juridisch medewerker gewerkt op de ZSM-afdeling in Amsterdam en heb ik deelgenomen aan het Project Gerede Twijfel onder leiding van prof. Peter van Koppen. Een half jaar lang onderzocht ik een complexe strafzaak waarin mogelijk sprake was van een gerechtelijke dwaling.

Naast deze werkzaamheden heb ik mij gedurende anderhalf jaar op vrijwillige basis ingezet als juridisch adviseur in diverse Penitentiaire Inrichtingen in Nederland voor de stichting Juridisch Spreekuur Gedetineerden. De ervaring die ik heb opgedaan kan ik goed gebruiken in mijn huidige werkzaamheden als advocaat. In het bijzonder bij de behandeling van zaken die verband houden met het penitentiair recht.

Bij Cleerdin & Hamer advocaten houd ik mij bezig met strafzaken. U kunt bij mij terecht voor allerlei soorten strafzaken, groot of klein. Daarbij kunt u onder meer denken aan diefstal, geweldsmisdrijven als mishandeling, openlijke geweldpleging, moord of doodslag, maar ook drugsgerelateerde feiten, zedenzaken als ontucht en verkrachting en overtredingen van de Wegenverkeerswet zoals rijden onder invloed. Naast verdachten sta ik ook slachtoffers en nabestaanden van ernstige misdrijven bij.

Naast strafzaken behandel ik ook medische tuchtzaken. In dat kader sta ik zorgverleners bij waarover wordt geklaagd. Die bijstand kan geschieden in de voorfase, maar ook op het moment dat een zorgverlener zich daadwerkelijk moet verantwoorden bij een Regionaal Tuchtcollege of het Centraal Tuchtcollege.

Mijn werkwijze kenmerkt zich door betrokkenheid, gedrevenheid en daadkracht. Samen met u ga ik op zoek naar de juiste aanpak voor uw zaak, waarbij uw belang altijd voorop staat.

Expertise
  • Strafrecht
Opleiding
  • Nederlands recht (specialisatie strafrecht) aan de Vrije Universiteit te Amsterdam
Rachel Bruinen | Cleerdin & Hamer advocatenHilde Nobel | Cleerdin & Hamer Advocaten