Voorlopige hechtenis

Een bevel tot voorlopige hechtenis tot aan de terechtzitting kan alleen worden gegeven indien u wordt verdacht van een misdrijf zoals omschreven in artikel 67 lid 1 Wetboek van Strafvordering. Het bevel kan voorts worden gegeven indien u geen vaste woon- of verblijfplaats in Nederland heeft en u verdacht wordt van een misdrijf waar een gevangenisstraf op staat. Bovendien moet blijken dat er ernstige bezwaren tegen u bestaan.

Fases voorlopige hechtenis

De voorlopige hechtenis bestaat uit twee fases: de bewaring (maximaal 14 dagen) en de gevangenhouding (maximaal 90 dagen).

  1. Begin van de voorlopige hechtenis: de bewaring

Indien de rechter-commissaris het verzoek van de officier van justitie om u langer vast te houden, toewijst, dan geeft hij een bevel tot bewaring. Daarmee begint uw voorlopige hechtenis. Volgens de wet begint de bewaring (14 dagen) na afloop van de inverzekeringstelling.

Tijdens de bewaring wordt u meestal overgebracht naar een huis van bewaring. In het arrondissement Amsterdam is het zo dat u binnen 6 dagen na de inbewaringstelling moet zijn overgebracht naar een huis van bewaring. Als dit niet binnen 6 dagen gebeurt, dient u te worden vrijgelaten.

  1. De gevangenhouding

Na afloop van 14 dagen eindigt uw inbewaringstelling. Is de officier van justitie van mening dat u in voorlopige hechtenis moet blijven, dan zal hij, ruim voor het einde van de bewaring, de rechtbank om een bevel tot gevangenhouding vragen. De gevangenhouding maakt, samen met de bewaring, deel uit van de voorlopige hechtenis.

Voordat de rechtbank over de gevangenhouding beslist, wordt u door de rechter opgeroepen en wordt u door de rechter daarover gehoord. Een bevel tot gevangenhouding geldt voor maximaal 30 dagen. De gevangenhouding kan in totaal twee keer, beide keren voor maximaal 30 dagen, worden verlengd als de officier van justitie de rechtbank daarom vraagt.

Verhoor door de rechtbank

Bij uw verhoor door de rechtbank is uw advocaat aanwezig. Het verhoor vindt achter gesloten deuren plaats: familie en vrienden kunnen daar niet bij zijn. De rechtbank Amsterdam houdt deze zittingen op maandag. De uitspraak hoort u meestal de volgende dag. De zittingen duren zeer kort, meestal niet langer dan 10 minuten per persoon.

Protesteren tegen het bevel tot gevangenhouding

U kunt tegen een bevel tot gevangenhouding, of de verlenging daarvan, in hoger beroep gaan bij het gerechtshof. Na ingang van de beslissing van de rechtbank heeft u hiervoor 3 dagen de tijd. In principe kunt u maar één keer in hoger beroep gaan. Indien u reeds tegen het eerste bevel tot gevangenhouding hoger beroep heeft aangetekend, kunt u dat niet meer doen tegen verlenging van de gevangenhouding. Mocht u worden vrijgelaten, dan kan de officier van justitie daar tegen protesteren door in hoger beroep te gaan.

Beperkingen in contact

Tijdens de voorlopige hechtenis kunt u in bepaalde gevallen te maken krijgen met beperkingen. Het enige doel van deze beperkingen is het belang van het onderzoek van uw zaak. Tijdens deze beperkingen mag u geen contact hebben met familie en/of vrienden. U mag dan alleen contact hebben met uw advocaat. Ook uw advocaat mag geen berichten doorgeven aan familie en/of vrienden, zeker niet als deze berichten te maken hebben met uw zaak. Als u tijdens uw beperkingen toch een brief wilt versturen, kan dit alleen met toestemming van de rechter-commissaris.

Beëindigen van de voorlopige hechtenis

Tussentijds beëindigen voorlopige hechtenis

Indien er sprake is van één of meerdere persoonlijke omstandigheden, dan kunt u de rechtbank vragen u vrij te laten, ook al zijn er voldoende gronden om u langer vast te houden. In sommige gevallen zal de rechter uw verzoek om vrijlating honoreren. De voorlopige hechtenis (bewaring en gevangenhouding) wordt dan tussentijds beëindigd. Dat betekent dat u vrij komt.

Voorwaarden schorsing

Wordt de voorlopige hechtenis geschorst dan kunnen bepaalde voorwaarden aan de schorsing worden verbonden, bijvoorbeeld dat u niet (opnieuw) een strafbaar feit begaat, of dat u uw paspoort inlevert. Borgstelling kennen we eigenlijk niet in Nederland.

Opheffing voorlopige hechtenis

Opheffing van de voorlopige hechtenis is definitief: er kunnen geen voorwaarden aan u worden opgelegd. U kunt zelf verzoeken om opheffing of schorsing van de voorlopige hechtenis.

Als de voorlopige hechtenis opgeheven of geschorst is, betekent dit niet dat de strafzaak beëindigd is. Het betekent alleen maar dat u niet meer vast hoeft te zitten totdat de rechter een beslissing heeft genomen naar aanleiding van de beschuldiging van de officier van justitie.

Onze Tweets

Volg @cleerdinhamer op twitter.

Strafrecht advocaten

Simeon Burmeister
CH Logo

Simeon Burmeister

Strafrecht, Financieel-economisch strafrecht, TBS & Psychiatrisch patiëntenrecht
Robert Malewicz
CH Logo

Robert Malewicz

Strafrecht & Uit- en overleveringsrecht
Sander Janssen
CH Logo

Sander Janssen

Strafrecht
Robbert Jonk
CH Logo

Robbert Jonk

Strafrecht, Financieel-economisch strafrecht, Ontnemingsrecht & Uit- en overleveringsrecht
Patrick van der Meij
CH Logo

Patrick van der Meij

Strafrecht, Financieel-economisch strafrecht & Ontnemingsrecht
Elwin Boskma
CH Logo

Elwin Boskma

Strafrecht, Jeugdrecht & Psychiatrisch patiëntenrecht
Paul van Putten
CH Logo

Paul van Putten

Strafrecht, Personen en familierecht, Jeugdrecht, Psychiatrisch patiëntenrecht & Sociaal zekerheidsrecht
Geert-Jan Kruizinga
CH Logo

Geert-Jan Kruizinga

Strafrecht, Jeugdrecht, Verkeersstrafrecht & Bijstand benadeelde partij
Sabine Pijl
CH Logo

Sabine Pijl

Strafrecht, Financieel-economisch strafrecht & Uit- en overleveringsrecht
Melissa Slaghekke
CH Logo

Melissa Slaghekke

Strafrecht, Financieel-economisch strafrecht, Ontneming & Internationaal strafrecht (uitlevering en overlevering)
Frezia Aarts
CH Logo

Frezia Aarts

Strafrecht, Internationaal strafrecht, Uit- en overleveringsrecht, Jeugdrecht, Militair strafrecht & EHRM
Desiree de Jonge
CH Logo

Desiree de Jonge

Strafrecht, Bijstand benadeelde partij & Cassatie
Maike Bouwman
CH Logo

Maike Bouwman

Strafrecht, Financieel-economisch strafrecht, Uit- en overleveringsrecht & Jeugdrecht
Paul Verweijen
CH Logo

Paul Verweijen

Strafrecht
Chana Grijsen
CH Logo

Chana Grijsen

Strafrecht, Cybercrime, Verkeersstrafrecht, Jeugdrecht & Cassatie
Erik Kok
CH Logo

Erik Kok

Strafrecht, Internationaal strafrecht & Uit- en overleveringsrecht
Max den Blanken
CH Logo

Max den Blanken

Strafrecht, Financieel-economisch strafrecht & Ontnemingsrecht
Inge Raterman
CH Logo

Inge Raterman

Strafrecht, Ontnemingsrecht,Jeugdrecht, Penitentiair recht & Verkeersstrafrecht
Ben Polman
CH Logo

Ben Polman

Strafrecht, Uit- & overleveringsrecht, Cybercrime & Penitentiair recht
Sophie Hof
CH Logo

Sophie Hof

Strafrecht, Jeugdrecht & Uit- en overleveringsrecht
Aram Sprey
CH Logo

Aram Sprey

Strafrecht
Rick van Leusden
CH Logo

Rick van Leusden

Strafrecht, Verkeersstrafrecht & Casssatie
Michiel Olthof
CH Logo

Michiel Olthof

Strafrecht, Financieel economisch strafrecht & Ontnemingsrecht
Aimée Timorason
CH Logo

Aimée Timorason

Strafrecht
Cookie settings
Wij gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website voor de bezoeker beter werkt. Daarnaast gebruiken wij o.a. cookies voor onze webstatistieken.
Cookie Policy
Cookie Settings
Accepteer Cookies
Wij gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website voor de bezoeker beter werkt. Daarnaast gebruiken wij o.a. cookies voor onze webstatistieken
Cookie Policy
Cookie Settings
Accepteer Cookies