Het veroorzaken van gevaar of hinder op de weg is op grond van artikel 5 WVW verboden. Dit is een soort restbepaling, die vaak wordt gebruikt als verkeersgedrag niet onder een meer specifieke strafbepaling valt, maar volgens het openbaar ministerie vervolging wel wenselijk is. Dan zal wel moeten blijken dat daadwerkelijk sprake was van een enigszins concrete kans op gevaar of hinder.

Gevaar of hinder op de weg

Een zekere mate van gevaar of hinder is in het verkeer niet te vermijden. Om een voorbeeld te noemen: het door rood licht rijden levert niet altijd concreet gevaar op. Wanneer het midden in de nacht is en er in de verste verte geen verkeersdeelnemer te zien is, levert het door rood licht rijden geen concreet gevaar op.

Op overtreding van artikel 5 WVW staat een maximale boete van € 3350,= en hechtenis van hoogstens 2 maanden, alsmede een ontzegging van de rijbevoegdheid van maximaal 2 jaar (bij recidive 4 jaar).

Bent u op zoek naar een advocaat gespecialiseerd in verkeersrecht? Neemt u dan contact met ons op voor bijstaand door de beste specialisten.

Verkeersstrafrecht advocaten