Ben Polman Contact met mij opnemen
Advocaat vestiging Amsterdam

Ben Polman

Ben Polman studeerde aan de Universiteit Utrecht, waar hij de master Strafrecht behaalde. Tijdens deze master heeft hij met succes deelgenomen aan het Excellent Mastertracé, een honoursprogramma voor excellente masterstudenten.

Ben is in 2015 beëdigd als advocaat in Amsterdam. Sindsdien legt hij zich toe op rechtsbijstand in strafzaken. Hij heeft een volledig strafrechtelijke praktijk waarbinnen hij zich met name bezighoudt met commune strafzaken. Binnen de commune strafpraktijk heeft hij ruime ervaring met gewelds-, vermogens-, zeden- en opiumdelicten. Ben heeft in meerdere spraakmakende strafzaken als advocaat opgetreden, bijvoorbeeld in die van een groep jongeren uit Zaandam die bekend staan als de ‘treitervloggers’.

Naast commune strafzaken is Ben gespecialiseerd in internationaal strafrecht (uit- en overleveringsprocedures). Ook op dit terrein heeft hij een ruime ervaring, niet alleen in procedures voor de Nederlandse rechter, maar ook bij het Hof van Justitie van de Europese Unie in Luxemburg.

Bens werkwijze kenmerkt zich door deskundigheid en betrokkenheid, waarbij het belang van zijn cliënt te allen tijde voorop staat.

Expertise:

  • Strafrecht
  • Internationaal strafrecht (uit- en overlevering)
  • Penitentiair recht
  • Cybercrime

Opleidingen:

  • Strafrecht aan de Universiteit Utrecht
  • Excellent Mastertracé (honoursprogramma Universiteit Utrecht)

Lidmaatschappen:

  • Lid van de Nederlandse Vereniging voor Jonge Strafrechtadvocaten (NVJSA)

Publicaties & Media:

  • B.J. Polman, ‘Het instituut van de borgsom in het Nederlandse strafprocesrecht. De voor- en nadelen in nationaal perspectief’, in: Ars Aequi, 6, juni 2015 (p. 437-447).
  • B.J. Polman, ‘Een wettelijk recht op schadevergoeding voor de gewezen verdachte: het sluitstuk van een eeuwendurende discussie?’, in Strafblad 2016/33 (afl. 3, p. 215-221).

Kronieken materieel en formeel strafrecht, in: Advocatenblad 2015, 2016.