Ben Polman Contact met mij opnemen
Advocaat Amsterdam

Ben Polman

Ben Polman studeerde aan de Universiteit Utrecht, waar hij de master Strafrecht behaalde. Tijdens deze master heeft hij met succes deelgenomen aan het Excellent Mastertracé, een honoursprogramma voor excellente masterstudenten. Gedurende zijn studie liep hij verschillende stages op het gebied van het strafrecht, onder meer bij de Rechtbank Midden-Nederland en in de advocatuur. Tevens is hij gedurende anderhalf jaar werkzaam geweest als student-assistent op het Willem Pompe Instituut voor Strafrechtswetenschappen, onderdeel van de Universiteit Utrecht.

Ben is in 2015 beëdigd als advocaat in Amsterdam. Hij legt zich sindsdien toe op rechtsbijstand in strafzaken. Hij heeft een volledig strafrechtelijke praktijk waarbinnen hij zich met name bezighoudt met commune strafzaken.

Expertise:

  • Strafrecht
  • Internationaal strafrecht (uit- en overlevering)
  • Penitentiaire recht
  • Cybercrime

Opleidingen:

  • Strafrecht aan de Universiteit Utrecht
  • Excellent Mastertracé (honoursprogramma Universiteit Utrecht)

Lidmaatschappen:

  • Lid van de Nederlandse Vereniging voor Jonge Strafrechtadvocaten (NVJSA)

Publicaties & Media:

  • B.J. Polman, ‘Het instituut van de borgsom in het Nederlandse strafprocesrecht. De voor- en nadelen in nationaal perspectief’, in: Ars Aequi, 6, juni 2015 (p. 437-447).
  • B.J. Polman, ‘Een wettelijk recht op schadevergoeding voor de gewezen verdachte: het sluitstuk van een eeuwendurende discussie?’, in Strafblad 2016/33 (afl. 3, p. 215-221).