Annick Diesfeldt Contact met mij opnemen
Advocaat vestiging Almere

Annick Diesfeldt

Annick Diesfeldt heeft sinds het begin van haar studie Nederlands recht een passie voor het strafrecht. Tijdens haar studie heeft zij deelgenomen aan het Project Gerede Twijfel, hetgeen inhoudt dat zij samen met medestudenten onder leiding van rechtspsycholoog prof. dr. P.J. van Koppen een mogelijke rechterlijke dwaling in een strafzaak heeft onderzocht. De advocaat van de veroordeelde is (mede) naar aanleiding van de bevindingen van het project een herzieningsprocedure gestart.
Daarnaast heeft Annick tijdens en na haar studie als griffier veel ervaring opgedaan bij de rechtbank Amsterdam en Noord-Holland. Zij heeft daardoor veel kennis van de wijze waarop rechters tot hun oordeel kunnen komen. Verder is Annick vier jaar werkzaam geweest als docente straf(proces)recht aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

Annick is sinds 2017 als strafrechtadvocaat verbonden aan Cleerdin & Hamer Advocaten. Hiervoor is zij een jaar werkzaam geweest als strafrechtadvocaat bij een advocatenkantoor in Arnhem. De kennis en ervaring die Annick in haar carrière tot nu toe heeft opgedaan komen haar goed van pas in haar algemene strafrechtelijke praktijk bij Cleerdin & Hamer Advocaten.

Expertise

 • Strafrecht

Opleiding

 • Nederlands recht (specialisatie strafrecht) aan de Vrije Universiteit Amsterdam

Lidmaatschappen

 • Nederlandse Vereniging van Jonge Strafrechtadvocaten (NVJSA)

Publicaties

 • A.C. Diesfeldt, ‘Beroep tegen beslissingen rond voorlopige hechtenis ’, Advocatenblad 2017-8, p. 67. Lees het artikel
 • A.C. Diesfeldt, ‘De rechterlijke macht’, in: M. Bolhuis, Y. Schoenmakers en
  G. Beijers (red.), Actoren in de strafrechtspleging, Den Haag: Boom criminologie 2016, p. 97-115
 • A.C. Diesfeldt en F. de Graaf, ‘Dataretentie: een kwestie van alles of niets?’, Nederlands Juristenblad 2015, p. 740-747
 • A.C. Diesfeldt, ‘Civielrechtelijke niet-nakoming en oplichting’, Delikt & Delinkwent 2014, 62
 • A.C. Diesfeldt en M.J.A. Duker, ‘Artikel 341 lid 3 Sv: behouden, schrappen of vervangen?’, Delikt & Delinkwent 2013, 73
 • O. Scherrenburg e.a., De Moddermoord. Over hoe een ongeval een moord werd, Den Haag: Boom Lemma uitgevers 2013