Home » Strafrecht » Slachtofferzaken

Slachtofferzaken

Wanneer u slachtoffer bent geworden van een ernstig gewelds- of zedenmisdrijf, of wanneer u nabestaande bent en iemand bent verloren als gevolg van een geweldsmisdrijf of dodelijk ongeval, dan volgt in veel gevallen een strafproces waarin de verdachte (of soms meerdere verdachten) terechtstaat. Een strafrechtelijke procedure waarbij er veel op u afkomt, maar waarbinnen u ook de nodige mogelijkheden heeft.

Omdat wij het als kantoor belangrijk vinden dat slachtoffers en nabestaanden goed begeleid worden in het strafrechtelijke traject, zijn een aantal van onze advocaten gespecialiseerd in het behandelen van slachtofferzaken. Zij kunnen u een deel van uw zorgen uit handen nemen door u bijstand te verlenen gedurende het strafproces.

Vordering tot schadevergoeding

 Een belangrijk recht dat slachtoffers en nabestaanden hebben binnen het strafproces, is het recht om een vordering tot schadevergoeding in te kunnen dienen. Het voordeel van het indienen van een vordering tot schadevergoeding in het strafproces is dat u geen afzonderlijke civiele procedure hoeft te starten om uw schade te kunnen verhalen op de dader, met alle kosten die daarbij komen kijken. Een ander voordeel is dat de zogenaamde voorschotregeling in veel strafzaken van toepassing is. Dit heeft tot gevolg dat wanneer de veroordeelde de schadevergoeding niet betaalt, u de schadevergoeding door de Staat krijgt voorgeschoten. Ook hoeft u de schadevergoeding niet zelf te incasseren.

Welke schade kan zoal worden vergoed binnen het strafproces? Dat kan van alles zijn, maar u kunt hierbij denken aan vergoeding voor:

  • Beschadigde kleding;Gestolen voorwerpen;
  • Medische kosten (bijv. het eigen risico);
  • Reiskosten (naar het politiebureau, naar het ziekenhuis, etc.);
  • Gederfd inkomen;
  • Kosten voor studievertraging;
  • Immateriële schadevergoeding (bijv. voor psychische schade, of smartengeld voor pijn en/of letsel);
  • Shock- en affectieschade

Er kleeft wel een beperking aan het indienen van een vordering in het strafproces, namelijk dat de vordering geen ‘onevenredige belasting’ van het strafproces mag opleveren. Wanneer de vordering al te complex wordt en daarvoor eigenlijk een afzonderlijke civiele procedure gevoerd zou moeten worden, zal de strafrechter uw vordering niet-ontvankelijk verklaren en u naar de civiele rechter verwijzen. Gelet hierop is het belangrijk dat de vordering die u in het strafproces indient, overzichtelijk en niet te complex is. Ook is essentieel dat de vordering ruim op tijd en goed onderbouwd wordt ingediend. Neem daarom in een zo vroeg mogelijk stadium contact op met een advocaat: hoe eerder, hoe beter!

Spreekrecht

Slachtoffers- en nabestaanden van de zwaardere misdrijven hebben, naast het recht om een schadevergoeding te kunnen vorderen, ook het recht om ter terechtzitting het spreekrecht uit te oefenen. In principe is het spreekrecht onbegrensd en kan het slachtoffer zich in een spreekrechtverklaring uitlaten over onder andere de impact van het misdrijf op zijn leven, over het bewijs tegen de verdachte, over de strafmaat, etc. Onze advocaten helpen u waar nodig met het opstellen van zo’n spreekrechtverklaring en kunnen deze ook namens u voordragen, wanneer dit uw voorkeur heeft.

Ook kan het voorkomen dat wij als advocaat van het slachtoffer tijdens de zitting opmerkingen maken over het bewijs tegen de verdachte, of over de strafmaat, als wij daartoe aanleiding zien. Dit zal met name het geval zijn wanneer wij een andere opvatting hebben dan de officier van justitie en het in uw belang vinden dat de rechtbank ook ons standpunt hoort.

Dossiervorming

In principe is het doen van strafrechtelijk onderzoek naar het misdrijf natuurlijk de taak van de politie; zij zijn belast met de opsporing.

Helpdesk

Toch kan het voorkomen dat het slachtoffer zelf bijdraagt aan het bewijs in een strafzaak.Voor de hand liggende voorbeelden zijn het aanleveren van camerabeelden van de beveiligingscamera die u zelf heeft opgehangen, of het verstrekken van medische stukken die u vanuit het ziekenhuis heeft meegekregen en waarmee de ernst van het letsel kan worden bewezen.

Als slachtofferadvocaat kunnen wij inzage krijgen in het strafdossier, dit dossier met u bespreken, aanvullende bewijsstukken indienen en waar nodig de officier van justitie verzoeken om nader onderzoek te verrichten. Dit natuurlijk om te voorkomen dat de verdachte ten onrechte wordt vrijgesproken omdat het onderzoek onvolledig is geweest. In deze rol draagt de slachtofferadvocaat dus ook bij aan een volledig en eerlijk proces en daarmee wordt uw belang als slachtoffer of nabestaande gediend.

Begeleiding tijdens het gehele strafproces

 Tot slot is het (emotioneel) begeleiden van het slachtoffer gedurende het gehele proces, los van de juridische kant van de zaak, een belangrijk onderdeel van het werk van een slachtofferadvocaat. Ondersteuning bieden tijdens het doen van aangifte of bij gesprekken met de officier van justitie, informatie verstrekken over het verloop van het strafproces en wat daarin allemaal staat te gebeuren, uitleg geven over het vonnis van de rechter; allemaal elementen waarbij onze slachtofferadvocaten u als slachtoffer begeleiden.

Ook de begeleiding tijdens de zitting in de rechtbank is natuurlijk een belangrijk onderdeel. Zorgen dat u goed en veilig wordt opgevangen in de rechtbank, dat u een goede plek krijgt in de zittingszaal, dat de bejegening door alle partijen correct is, uitleg geven over het verloop van de zitting en wat daar allemaal gebeurt, u voorbereiden op de vervelendere onderdelen van zo’n zitting, etc. Onze advocaten zijn ervoor opgeleid u hierin zo goed mogelijk te begeleiden en vormen een steun voor u in een verdrietige tijd.

Bijstand nodig? Voor u geheel gratis!

Bent u slachtoffer of nabestaande van een ernstig gewelds- of zedenmisdrijf (bijv. moord, doodslag, verkrachting, ontucht, een woningoverval), of kent u iemand die slachtoffer is, neem dan gerust geheel vrijblijvend contact op. We maken graag in een persoonlijk gesprek kennis met u en kunnen daarbij uitleggen wat wij voor u kunnen betekenen.

In veruit de meeste gevallen hoeft u ons niets te betalen en is de rechtsbijstand voor u geheel gratis. Omdat u slachtoffer bent van zo’n ernstig misdrijf wordt de advocaat door de overheid betaalt.

Contact

Heeft u advies nodig? Heeft u vragen? Neemt u dan vooral contact met ons op.